Follow
Jozef Vilček
Jozef Vilček
profesor
Verified email at vupop.sk
Title
Cited by
Cited by
Year
Residual plant nutrients in crop residues–an important resource
S Torma, J Vilček, T Lošák, S Kužel, A Martensson
Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science 68 (4), 358-366, 2018
922018
Minimal change of thermal continentality in Slovakia within the period 1961–2013
J Vilček, J Škvarenina, J Vido, P Nalevanková, R Kandrík, J Škvareninová
Earth System Dynamics 7 (3), 735-744, 2016
412016
Integrated index of agricultural soil quality in Slovakia
J Vilček, Š Koco
Journal of maps 14 (2), 68-76, 2018
292018
Risk Elements in Soils of Burdened Areas of Eastern Slovakia.
J Vilček, O Hronec, J Tomáš
Polish journal of environmental studies 21 (5), 2012
212012
Enviromentálná pedológia
J Vilček, O Hronec, Z Bedrna
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005
202005
Bioenergetic potential of agricultural soils in Slovakia
J Vilček
Biomass and bioenergy 56, 53-61, 2013
182013
Potential and quality parameters of farmland in Slovakia
J Vilček
Geographical journal 63 (2), 133-154, 2011
182011
Environmental components quality problem areas in Slovakia
O Hronec, J Vilcek, J Toma, P Adamiin, E Huttmanová
Mendelova Univerzita: Brno, Czech Republic, 2010
162010
Naše pôdy (poľnohospodárske)
P Bielek, B Šurina, B Ilavská, J Vilček
Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, 1998
151998
Potenciály a parametre kvality poľnohospodárskych pôd Slovenska
J Vilček
Geografický časopis 63 (2), 133-154, 2011
142011
Hodnotenie a oceňovanie ekologických funkcií poľnohospodárskych pôd Slovenska
R Bujnovský, J Balkovič, G Barančíková, J Makovníková, J Vilček
Bratislava, VÚPOP, 2009
142009
Soil environmental index for Slovak agricultural land
J Vilček, R Bujnovský
Pedosphere 24 (1), 137-144, 2014
132014
Energetika sústav hospodárenia na pôde
R Pospíšil, J Vilček
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000
132000
Interpretácia bonitácie pôd na Východoslovenskej nížine
J Vilček
Trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárskej výroby na regionálnej úrovni …, 1998
131998
The nature of the technosols on the waste from nickel production
E Michaeli, V Solár, M Maxin, J Vilček, M Boltižiar
Sustainability 13 (1), 406, 2021
102021
Mapovanie a hodnotenie environmentálnych funkcií poľnohospodárskych pôd Slovenska
J Vilček
Geografický časopis 66 (3), 287-304, 2014
102014
Vhodnosť poľnohospodárskych pôd a krajiny Slovenska na pestovanie rastlín
J Vilček, Z Bedrna
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 2007
102007
Pedogeografické špecifiká pôd Východoslovenskej nížiny
J Vilček
Realizáciou poznatkov vedy a výskumu k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu …, 2005
102005
Optimising Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivation by Selection of Proper Soils
Š Koco, J Vilček, S Torma, E Michaeli, V Solár
Agriculture 10 (5), 155, 2020
92020
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS.
J Vilček, Š Koco, S Torma, T Lošák, J Antonkiewicz
Polish Journal of Environmental Studies 28 (4), 2019
92019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20