Подписаться
Рубан Віра Олександрівна
Рубан Віра Олександрівна
Київський національний лінгвістичний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лінгво-прагматичні функції англійських запозичень у сучасному французькому медіа-дискурсі
ВО Рубан
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 43-48, 2012
52012
Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі: структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук …
ВО Рубан
ступеня канд. філол. наук: 10.02. 05 «Романські мови»/Віра Олександрівна Рубан, 2012
52012
Структурні особливості англіцизмів-дериватів у сучасній французькій мові
ВО Рубан
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 45-47, 2014
22014
Позамовні чинники англомовних запозичень у сучасній французькій мові
ВО Рубан
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
12015
Проблема трактування поняття" англіцизм" та категоризації англійських запозичень у французькому мовознавстві
ВО Рубан
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 215-219, 2011
12011
З історії лексичних запозичень у французькій мові
ВО Рубан
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 34-37, 2009
12009
Псевдоангліцизми як модифіковані англомовні запозичення в сучасній французькій мові
ВО Рубан
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 176-180, 2017
2017
Структурні особливості неповних англомовних запозичень у сучасній французькій пресі
ВО Рубан
Science And Education A New Dimension. PHILOLOGY 4 (107), 11-14, 2016
2016
Основні чинники англомовних запозичень
ВО Рубан
Наукові записки. Серія "Філологічна"., С. 219–221, 2015
2015
Частиномовні характеристики новітніх англомовних запозичень у сучасній французькій мові
ВО Рубан
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 51-55, 2013
2013
Про позамовні функції англіцизмів у сучасній французькій мові
ВО Рубан
Наукові записки. Серія "Філологічна", С. 301–302, 2013
2013
Методологічні засади дослідження запозичених елементів у дискурсі
ВО Рубан
Проблеми семантики слова, речення та тексту, С. 359–366, 2012
2012
Когнітивно-комунікативний підхід до вивчення мас-медійного дискурсу
ВО Рубан
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 73-77, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13