Olena Gonta / Олена Гонта/ Елена Гонта/ orcid.org/0000-0001-6434-357X
Olena Gonta / Олена Гонта/ Елена Гонта/ orcid.org/0000-0001-6434-357X
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства
ОІ Гонта, СІ Пономаренко, НБ Юшкова
1402004
Політика транснаціоналізації економіки регіонів: теорія, методологія, практика: монографія
ОІ Гонта
Чернігів: Видавництво Чернігівського ЦНТЕІ, 2008
362008
Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко, 2011
212011
Теоретичні підходи до регіоналізму в умовах глобалізації
ОІ Гонта
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2007
142007
Стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні
ІО Гонта, МВ Дубина, ТО Романенко
Чернігів: ЧДТУ, 2011
102011
Організаційно-економічні аспекти інтеграції прикордонних регіонів
ОІ Гонта
дис. на здоб. ступ. канд. екон. наук/ОІ Гонта.–Чернігів, 2000
92000
ЛІЗИНГ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АAZ Гонта,, О. (O. Honta) and Жаворонок,
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія …, 2013
82013
Формування політики транснаціоналізації економіки регіонів: теорія, методологія, практика/Олена Іванівна Гонта
ОІ Гонта
Луцька міська рада,–2008.–350 с, 2008
82008
Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки
ОІ Ємець
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 181-188, 2014
72014
Структуризація зовнішніх впливів на економіку регіонів України в умовах глобалізації
ОІ Гонта
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2011
72011
Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики
В Тропіна, О Гонта
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
62012
Синергетичний підхід до формування політики транснаціоналізації економіки регіонів
ОІ Гонта
Чернігів: ЧДІЕУ, 2009
62009
Пріоритети політики транснаціоналізації економіки регіонів і інституційна структура її формування
ОІ Гонта
Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка …, 2008
62008
Організаційно-економічний підхід до визначення потужності інформаційних потоків в умовах переходу до постіндустріального суспільства
АВ Сидорова, ОІ Гонта
Економіка: проблеми теорії та практики, 2004
62004
Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки
ОІ Гонта, МВ Дубина, ДС Пілевич
Чернігів, 2013
52013
Проблеми формування транскордонного туристичного брендингу
ОІ Гонта
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2011
52011
Вплив глобалізації на соціальний розвиток регіонів України та напрями підвищення його ефективності
ОІ Гонта
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
52009
Соціальні взаємодії прикордонних регіонів в умовах геополітичної трансформації
О Редько, О Гонта
Сіверянський літопис, 110-111, 2000
52000
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ СТРУКТУР У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ОІ Гонта, ІА Косач
Науковий вісник Полісся 1 (1 (9)), 25-29, 2017
42017
Інноваційний підхід до організації малого підприємництва на основі формування мережевих структур
ОІ Гонта
Науковий вісник ЧДІЕУ, 16, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20