Підписатись
Олена Гонта/  Olena Gonta / orcid.org/0000-0001-6434-357X
Олена Гонта/ Olena Gonta / orcid.org/0000-0001-6434-357X
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політика транснаціоналізації економіки регіонів: теорія, методологія, практика: монографія
ОІ Гонта
Чернігів: Видавництво Чернігівського ЦНТЕІ, 2008
372008
Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір: монографія
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко
ІС Каленюк, ОІ Гонта, МП Вербовий, НІ Холявко, 2011
282011
Фінансове планування на підприємствах реального сектору економіки
О Гонта, О Кальченко, О Жук
Проблеми і перспективи економіки та управління, 128-133, 2017
212017
Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: монографія
ОІ Гонта, МВ Дубина, ДС Пілевич
Гонта ОІ, Дубина МВ, Пілевич ДС–Чернігів, 2013
212013
Теоретичні підходи до регіоналізму в умовах глобалізації
ОІ Гонта
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2007
172007
ЛІЗИНГ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АAZ Гонта,, О. (O. Honta) and Жаворонок,
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія …, 2013
142013
Структуризація зовнішніх впливів на економіку регіонів України в умовах глобалізації
ОІ Гонта
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2011
122011
Організаційно-економічні аспекти інтеграції прикордонних регіонів
ОІ Гонта
дис. на здоб. ступ. канд. екон. наук/ОІ Гонта.–Чернігів, 2000
112000
Синергетичний підхід до формування політики транснаціоналізації економіки регіонів
ОІ Гонта
Науковий вісник ЧДІЕУ, 3, 2009
102009
Особливості формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур в контексті відносин державно-приватного партнерства
ОІ Гонта, ІА Косач
Науковий вісник Полісся, 25-29, 2017
92017
Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики
В Тропіна, О Гонта
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
92012
Формування політики транснаціоналізації економіки регіонів: теорія, методологія, практика/Олена Іванівна Гонта
ОІ Гонта
Луцька міська рада,–2008.–350 с, 2008
92008
Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки
ОІ Ємець
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 181-188, 2014
82014
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ В УКРАИНЕ
ОІ Гонта, МВ Дубина, ТО Романенко
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2011
82011
Особливості застосування системного підходу до пізнання економічних явищ
СМ Шкарлет, ОІ Гонта, МВ Дубина
Науковий вісник Полісся 4 (8), 9-17, 2016
72016
Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри громадян до діяльності депозитних установ
ОІ Гонта, ВЮ Прокопенко, МВ Дубина
Проблемы экономики, 178-183, 2018
62018
Наукові аспекти розвитку державноприватного партнерства в рекреаційнотуристичній сфері України
ОІ Гонта, ІВ Безуглий
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 23-30, 2014
62014
Методологічні аспекти адаптації регіонального розвитку до умов глобалізації економіки
ОІ Гонта
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
62013
Проблеми формування транскордонного туристичного брендингу
ОІ Гонта
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2011
62011
Вплив глобалізації на соціальний розвиток регіонів України та напрями підвищення його ефективності
ОІ Гонта
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
62009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20