Follow
Мовмыга Наталия Евгеньевна
Мовмыга Наталия Евгеньевна
НТУ ХПИ, механико-технологический факультет, кафедра охраны труда и окружающей среды
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи охорони праці
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ГГ Валенко, ЛА Васьковець, ...
Факт, 2007
432007
Безпека життєдіяльності
ВВ Березуцький, ЛА Васьковець, НП Вершиніна, ВВ Горбенко, ...
Факт, 2005
282005
Сучасні тенденції працеохоронного менеджменту: формування фахівця нового типу з охорони праці та промислової безпеки
Н Мовмига, І Мезенцева
Молодий вчений, 497-502, 2019
92019
Практикум з курсу" Безпека життєдіяльності"
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ГГ Валенко, ЛА Васьковець, ...
Факт, 2005
62005
Попередження суб'єктивних причин виробничого травматизму в системі працеохоронного менеджменту
Н Мовмига, І Мезенцева, Г Панчева
Молодий вчений, 111-119, 2022
52022
Деякі аспекти визначення гендерної специфіки життєвих домагань особистості (з позицій особово-орієнтованого підходу до вищої професійної освіти)/Наталія Мовмига, Наталя Мілорадова
Н Мовмига
Vzdelávanie a spoločnosť: medzinárodný nekonferenčný zborník, 187-196, 2016
52016
Гендерні особливості професійного становлення особистості студента
N Miloradova, N Movmyga
Теорія і практика управління соціальними системами, 22-32, 2015
52015
Гендерні особливості професійного становлення особистості студента
N Miloradova, N Movmyga
Теорія і практика управління соціальними системами, 22-32, 2015
52015
Гендерні особливості життєвих домагань майбутніх правоохоронців
НЄ Мовмига
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014
42014
Гендерні відмінності життєвих домагань майбутніх правоохоронців
НЄ Мовмига
Вісник Національного університету оборони України, 239-244, 2013
32013
Життєві домагання майбутніх правохоронців у життєвому та професійному самоздійсненні
НЄ Мовмига
Проблеми екстремальної та кризової психології, 222-230, 2013
32013
Лабораторний практикум з курсу" Основи охорони праці"
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ЛА Васьковець, ГГ Валенко, ...
Факт, 2005
32005
Проектний підхід як складова педагогічної інноватики на шляху до якісної вищої професійної освіти в Україні
ГЮ Кравченко, НЄ Мовмига
22018
Огляд професійних захворювань на підприємствах машинобудівного профілю
ІО Мезенцева, ІМ Любченко, НЄ Мовмига
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
22017
Формування культури безпеки діяльності при викладанні безпекових дисциплін
Ю Демідова, Н Мовмига
Актуальні питання у сучасній науці, 2023
12023
Культура безпеки праці як складова професійної діяльності фахівця з охорони праці
Н Мовмига, І Мезенцева, Г Панчева, Л Ященко
Наука і техніка сьогодні, 2023
12023
Управління діяльністю закладу освіти на основі маркетингових технологій
ЄО Турчина, НЄ Мовмига
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2019
12019
Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти
ГЮ Кравченко, НЄ Мовмига
12019
Використання мотиваційних процесів як аспект оптимізації безпеки праці
НЄ Мовмига, ІО Мєзєнцева, ІМ Любченко
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Стан виробничого травматизму в Україні
ІО Мезенцева, ІМ Любченко, НЄ Мовмига
НТУ" ХПІ", 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20