Подписаться
Дар'я Гонтар (D. Hontar)
Дар'я Гонтар (D. Hontar)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
INDICATORS-MARKERS FOR ASSESSMENT OF PROBABILITY OF INSURANCE COMPANIES RELATEDNESS IN IMPLEMENTATION OF RISK-ORIENTED APPROACH.
N Vnukova, S Kavun, O Kolodiziev, S Achkasova, D Hontar
Economic Studies 29 (1), 2020
232020
International Preconditions for Development the Basics of a Concept of Risk-oriented System on Combating money laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation
NM Vnukova, DD Hontar, ZO Andriichenko
192018
The conceptual framework for the formation of a risk-based system for combating money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass …
NM Vnukova, ZO Andriichenko, DD Hontar
Проблеми економіки, 201-215, 2018
162018
Determining the level of bank connectivity for combating money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction
NM Vnukova, SV Kavun, OM Kolodiziev, SA Achkasova, DD Hontar
142019
Risk-oriented approach to determining bank’s capital size according to requirements of basel committee on banking supervision
S Hlibko, N Vnukova, D Hontar, H Anisimova, A Liubchych
Ikonomicheski Izsledvania, 56-71, 2019
132019
SCENARIO MODELING OF THE BANK'S MARKET VALUE STRATEGIC MANAGEMENT.
O Kolodiziev, D Gontar
Economic Annals-XXI/Ekonomìčnij Časopis-XXI, 2014
82014
Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг
НМ Внукова, ОС Безродна, ОМ Колодзієв, ІМ Чмутова, ...
НДІ ПрЗІР НАПрН України, 2020
52020
Інструментарій управління ризиками «відмивання» коштів на основі визначення рівня зв’язності фінансових компаній та кредитних спілок
НМ Внукова, ДД Гонтар, ММ Воротинцев
Управління розвитком, 40-51, 2018
52018
Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоративної стратегій: монографія
ІО Губарєва, ДД Гонтар
Харків: Вид.«ІНЖЕК, 2016
52016
Сценарне моделювання стратегічного управління ринковою вартістю банку
ОМ Колодізєв, ДД Гонтар
Економічний часопис-ХХІ, 19-23, 2014
52014
Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України
ДД Гонтар
Економічний вісник Донбасу, 2014
52014
Совершенствование процедуры оценки стоимости банка методом дисконтирования денежного потока
ДД Гонтарь
Известия Байкальского государственного университета, 31-39, 2014
42014
Сутність вартісно-орієнтованого управління банком
ДД Гонтар
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 205-205, 2013
42013
Методичне обґрунтування оцінки вірогідності зв’язності страхових компаній з удосконалення процесу управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
НМ Внукова, СВ Кавун, ОМ Колодізєв, СА Ачкасова, ДД Гонтар
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 0
4
USING INTERACTIVE LEARNING TOOLS OF THE MOODLE SYSTEM IN THE PROCESS OF TEACHING THE DISCIPLINE" FINANCIAL MANAGEMENT IN A BANK"
R Yatsenko, D Hontar, O Balykov
Управління розвитком, 64-73, 2017
32017
Forecasting the development of leasing market (on the example of Ukraine)
DD Hontar, NS Opeshko, SO Kolodizieva
32016
Колодiзєв ОМ Сценарне моделювання стратегiчного управлiння ринковою вартiстю банку
ОМ Колодiз, ДД Гонтар
Економiчний часопис-ХХI, 19, 2014
32014
Визначення стадії життєвого циклу банку за допомогою нечітко-множинного аналізу показників його діяльності
ДД Гонтар
Ефективна економіка, 2014
32014
Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання
ОМ Колодізєв, ДД Гонтар
32014
Kontseptualni zasady formuvannia ryzyk-oriientovanoi systemy protydii vidmyvanniu koshtiv, finansuvanniu teroryzmu ta rozpovsiudzhennia zbroi massovoho znyshchennia [Conceptual …
NМ Vnukova, ZО Andriichenko, DD Hontar
https://doi. org/10.32983/2222-0712-2018-4-201-215, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20