Дар'я Гонтар (D. Hontar)
Дар'я Гонтар (D. Hontar)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
International Preconditions for Development the Basics of a Concept of Risk-oriented System on Combating money laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation
N Vnukova, D Hontar, Z Andriichenko
62018
RISK-ORIENTED APPROACH TO DETERMINING BANK'S CAPITAL SIZE ACCORDING TO REQUIREMENTS OF BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION.
SV Hlibko, NN Vnukova, DD Hontar, HV Anisimova, AN Liubchych
Economic Studies 28 (1), 2019
52019
SCENARIO MODELING OF THE BANK'S MARKET VALUE STRATEGIC MANAGEMENT.
O Kolodiziev, D Gontar
Economic Annals-XXI, 2014
52014
Оцінка впливу фінансових та нефінансових факторів на вартість банків України
ДД Гонтар
Економічний вісник Донбасу, 2014
42014
Совершенствование процедуры оценки стоимости банка методом дисконтирования денежного потока
ДД Гонтарь
Известия Байкальского государственного университета, 2014
42014
Forecasting the development of leasing market (on the example of Ukraine)
DD Hontar, NS Opeshko, SO Kolodizieva
32016
Сценарне моделювання стратегічного управління ринковою вартістю банку
ОМ Колодізєв, ДД Гонтар
Економічний часопис-ХХІ, 19-23, 2014
32014
сутність вартісно-орієнтованого управління банком
ДД Гонтар
вісник університету банківської справи національного банку україни, 205-205, 2013
32013
Estimation of the impact of financial and non-financial factors on the value of Ukrainian banks
DD Gontar
Экономический вестник Донбасса, 2014
22014
The Conceptual Framework for the Formation of a Risk-Based System for Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass …
NM Vnukova, ZO Andriichenko, DD Hontar
Проблеми економіки, 201-215, 2018
12018
Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоративної стратегій. Монографія
ДД Гонтар, ІО Губарєва
ІНЖЕК, 2016
12016
Вибір стратегій управління ринковою вартістю банку на основі матричних моделей
ДД Гонтар
Ефективна економіка, 2015
12015
Этапы разработки стратегии управления рыночной стоимостью банка
ДД Гонтарь
Экономика и банки, 2015
12015
Визначення стадії життєвого циклу банку за допомогою нечітко-множинного аналізу показників його діяльності
ДД Гонтар
Ефективна економіка, 2014
12014
СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ БАНКУ
O Kolodiziev, D Gontar
Ekonomic Annals, 9-10, 2014
12014
Оцінка впливу факторів мікросередовища на вартість банків України в угодах злиття та поглинання
ОМ Колодізєв, ДД Гонтар
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 221-227, 2014
12014
INDICATORS-MARKERS FOR ASSESSMENT OF PROBABILITY OF INSURANCE COMPANIES RELATEDNESS IN IMPLEMENTATION OF RISK-ORIENTED APPROACH.
N Vnukova, S Kavun, O Kolodiziev, S Achkasova, D Hontar
Economic Studies 29 (1), 2020
2020
Фінансовий менеджмент у банку: методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 072" Фінанси, банківська справа та страхування …
ДД Гонтар, ДД Гонтарь
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
Determining the level of bank connectivity for combating money laundering, terrorist financing and proliferation of weapons of mass destruction
N Vnukova, D Hontar
Banks and Bank Systems 14 (4), 42, 2019
2019
Conceptual bases of ensuring financial security of banking activities
DD Hontar, OV Goryanik
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20