Ірина Миколаївна Скуратович, Skuratovych Iryna, Скуратович Ирина Николаевна
Ірина Миколаївна Скуратович, Skuratovych Iryna, Скуратович Ирина Николаевна
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Зародження системи пільг і привілеїв у період становлення Радянської влади (1918 р.-середина 1920-х рр.)
ІМ Скуратович
Форум права, 437-441, 2008
62008
Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державної влади та державної влади та державного управління: історико-правове …
ІМ Скуратович
Х. : Б. в., 2005
52005
Система привілеїв у Польсько-Литовській державі: формування права-привілею
ІМ Скуратович
Форум права, 245-250, 2007
42007
До питання про дворянські привілеї в Російській імперії (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
ІМ Скуратович
Форум права, 621-627, 2012
32012
Законодавче регулювання системи пільг і привілеїв в період укріплення командно-адміністративної системи управління (кінець 1920-х-1930-ті роки)
ІМ Скуратович
Форум права, 474-479, 2008
22008
Значення підготовчого етапу у прийнятті судової реформи 1864 р.
ІМ Скуратович
Форум права, 346–351-346–351, 2014
12014
Еволюція феодальних привілеїв на західноукраїнських землях (кінець ХVIII–перша половина ХХ ст.)
ІМ Скуратович
Форум права, 592-595, 2013
12013
Трудове право
ОВ Лавріненко, ОМ Литвинов, ОС Мірошниченко, ЄО Мічурін, ...
12006
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ УСРР У 1930-1 рр. Економічний і політичний розвиток України викликав постійний процес пристосування адміністративно …
ІМ Скуратович
Вчені записки Таврійського національного університету ім. ВІ Вернадського …, 2005
12005
А. Яковлів–визначний дослідник Переяславського договору
ІМ Скуратович
Форум права, 208–211-208–211, 2016
2016
До питання зародження системи пільг і привілеїв у період становлення радянської влади (18–20 рр. ХХ ст.)
ІМ Скуратович
2013
Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права України": для студентів I курсу заоч. фак-ту
ВД Гончаренко, ГГ Каратаєва, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
тика курсових робіт з історії держави і права України:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. I курсу …
ВД Гончаренко, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ТО Матвєєва, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Плани семінарських занять, тематика контрольних робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права зарубіжних країн": для студентів I …
СІ Власенко, МШ Киян, ОВ Криворучко, СІ Пирогова, ЮМ Походзіло, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
До питання привілеїв в Конституції Пилипа Орлика
І Скуратович
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Разрушение системы привилегий в период буржуазных реформ во второй половине ХIХ столетия: к 150-летию проведения крестьянской реформы
ИМ Скуратович
Форум права, 915-920, 2011
2011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Теорія держави і права"
ОВ Петришин, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ДО Вовк, ІО Гайдамака, ...
видавництво" Право", 2010
2010
Деякі аспекти значення досвіду судової реформи 1864 р. для створення демократичної судової влади в Україні
ІМ Скуратович
Форум права, 409-414, 2010
2010
Плани семінарських занять, тематика контрольних робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права зарубіжних країн"
ОВ Криворучко, СІ Пирогова, СІ Власенко, ІМ Скуратович
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2008
2008
Система права-привілею у феодально роздробленій Русі
ІМ Скуратович
Право і Безпека, 186-188, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20