Олена Миколаївна Король
Олена Миколаївна Король
СумДПУ ім. Макаренка, кафедра ДПО
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Спеціалізація тестового контролю за критерієм значущості навчального матеріалу
ОМ Король, ОМ Алексєєв
Theory and methods of e-learning 3, 124-130, 2012
72012
Формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних спеціальностей
О Король, О Алексєєв
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 147-153, 2014
42014
Персоналізація контролю знань студентів у імітаційній моделі тестування
ОМ Алєксєєв, ОМ Король
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
Формування тестів в імітаційній моделі контролю успішності навчання
ОМ Алексєєв, ОМ Король
Електронне наукове фахове видання ″Інформаційні технології і засоби …, 2010
22010
Інформатична компетентність бакалаврів освіти: сутність і структура на засадах диференційованого підходу
ОМ Король
Видавництво УжНУ" Говерла", 2018
2018
Українська мова. Українська література: нові навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі …
ТО Яценко, ВІ Новосьолова, ТМ Засєкіна, ОМ Топузов, НБ Голуб, ...
УОВЦ" ОРІОН", 2018
2018
Щодо можливостей використання диференційованого підходу у формуванні інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти
О Король
ФОП Цьома СП, 2018
2018
A STUDY OF ELEMENTS OF PROGRAMMING IN CONDITIONS OF THE DIFFERENTIATED STUDYING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES
N Korol Olena
Science initiative “Universum”, 190, 2017
2017
Simulation Model for Computerized Testing of Learning Success in Quality Management Systems.
A Alexeyev, N Konovalova, K Lozova, E Korol
ICTERI, 137-147, 2016
2016
Обоснование и реализация дифференцированного обучения информатике студентов педагогических специальностей
ЕН Король
RESONANCES SCIENCE, 202-211, 2016
2016
Формування інформатичних компетентностей під час навчання студентів педагогічних спеціальностей
ОМ Алексєєв, ПЄ Трофименко, ОМ Король
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
Специфіка побудови інформатичного курсу в умовах диференційованого навчання студентів педагогічних спеціальностей
О Король
Гірська школа Українських Карпат, 96-98, 2015
2015
ПІДВИЩЕННЯ ПРАКТИЧНОГО РІВНЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
О Король, О Король
ББК 74.580. 26.8 я43, 39, 2015
2015
Адаптивні можливості імітаційної моделі тестового контролю знань
ОМ Алєксєєв, ОМ Король
Інформаційні технології і засоби навчання, 28-40, 2014
2014
Проблеми побудови непрофільного інформатичного курсу для студентів різних спеціальностей ПВНЗ
О Король, О Алексєєв
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 175-181, 2014
2014
Диференційований тестовий контроль у загальному потоці студентів різних гуманітарних спеціальностей
ОМ Алексєєв, ОМ Король
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2014
2014
Олена Король
О Алексєєв
ЗБІРНИК, 175, 2014
2014
АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
АН Алексеев, ЕН Король
Информационные технологии и средства обучения 41 (3), 28-40, 2014
2014
Дифференцированное обучение информатике в педагогическом вузе
АН Алексеев, ЕН Король
Открытое образование, 2013
2013
Диференційований підхід під час подання і перевірки навчального матеріалу за критерієм значущості
ОМ Король
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20