To edit, sign in as opometun@gmail.com.
Pometun Olena
Pometun Olena
Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб.
ОІ Пометун, ЛВ Пироженко
К.: Видавництво АСК 192, 2004
20942004
Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід
О Пометун, Л Пироженко
К.: АПН 136, 2.5, 2002
9042002
Сучасний урок
ОІ Пометун, ЛВ Пироженко
Інтерактивні технології навчання 7, 2004
6852004
Енциклопедія інтерактивного навчання
О Пометун
6112007
Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн
ОІ Пометун
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські…, 2004
6072004
Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті
ОІ Пометун
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські…, 2004
5152004
Компетентнісний підхід–найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти
О Пометун
Рідна школа 1 (900), 65-70, 2005
5112005
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
3542004
Методика навчання історії в школі
ОІ Пометун, ГО Фрейман
Генеза, 2006
2992006
Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки
ОІ Пометун
Вісник програм шкільних обмінів 23, 18-23, 2005
2372005
Інтерактивні методики та система навчання
О Пометун
К.: Шк. світ 112, 2007
1682007
Інтерактивні технології навчання
ОІ Пометун, Л Пироженко, ГІ Коберник
Відкритий урок.–2003.–Вип, 3-4, 2004
1542004
Сучасний урок. Iнтерактивнi технологiї навчання: наук.-метод. посiб
ОI Пометун, ЛВ Пироженко
К.: Либiдь, 2004
1302004
Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять
О Пометун
Шлях освіти, 10-15, 2004
982004
Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті
О Пометун
Історія в школах України 6, 3-12, 2007
972007
Компетентнісний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів
ОІ Пометун
К.: Презентація на нараді Центру тестових технологій 19 (2004), 16-18, 2004
972004
Запровадження компетентнісного підходу–перспективний напрям розвитку сучасної освіти
О Пометун
Вісник програм шкільних обмінів, 2004
852004
Современный урок. Интерактивные технологии обучения
ОИ Пометун, ЛВ Пироженко
Киев: Освита, 2003
592003
Підготовка вчителів початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ
ОІ Пометун, ОА Комар
Умань: РВЦ Софія, 18-21, 2007
552007
Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище
О Пометун
Рідна школа 5, 46-49, 2007
552007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20