Olga Tsyganok, Ольга Циганок, Ol'ga Ciganok, O.Tsyhanok, O.Cyganok, О.Савчук
Olga Tsyganok, Ольга Циганок, Ol'ga Ciganok, O.Tsyhanok, O.Cyganok, О.Савчук
Київський національний торговельно-економічний університет, ФТМ, каф. іноз. філології та перекладу
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII–XVIII ст.: основні напрямки досліджень/Ольга Циганок
О Циганок
К.: Університет “Україна, 2011
162011
історії латинських літературних впливів в українському письменстві XVI–XVII ст
ОМ Циганок
К.: Пед. преса, 1999
91999
Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII–XVIII cт.: теорія та взірці
О Циганок
Вінниця: ПП «ТД» Едельвейс і К, 2014
62014
Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна
О Савчук
Європейське Відродження та українська література XІV–XVІІІ ст.: Збірник …, 1993
51993
Funeralne pysmenstvo v ukrainskykh poetykakh ta rytorykakh XVII–XVIII st.: teoriia ta vzirtsi [Funeral Writing in Ukrainian Poetics and Rhetorics of the 17th–18th Centuries …
O Tsyhanok
Vinnytsia: PP TD Edelveis i K, 2014
42014
Особливості та шляхи рецепції леонінських віршів-епітафій в українських поетиках та риториках XVII-XVIII ст.
О Циганок
Сіверянський літопис, 27-32, 2011
42011
Музи-мандрівниці або Шляхами Аполлона./З історії літературної топіки
О Циганок
Медієвістика.–Вип 1, 58-64, 0
3
Про риторику Міхала Радава як джерело епітафій в українських поетиках XVII–XVIII cт.
О Циганок
Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи, 36-39, 2012
22012
Епітафії Вергілія (Вергілію) в українських поетиках XVII–першої половини XVIII ст.
ОМ Циганок
Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови, 213-218, 2012
22012
I ve i portu…": о рецепции одной латинской эпиграммы в творчестве Сковороды
О Савчук
Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ukraina e Russia …, 1999
21999
Польськомовні епітафії в українських поетиках XVII–першої половини XVIII ст
О Циганок
Київські полоністичні студії/Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т …, 0
2
Деякі особливості кременецької поетики Аpollo Sarmaticus| Сарматський Аполлон|(1712)
О Циганок
Київські полоністичні студії, 497-502, 2015
12015
Liber artis poetikae”(Книга про поетичне мистецтво)(1637): матеріали для опису та перипетії дослідження
О Циганок
Мандрівець, 56-59, 2014
12014
Епітафії Середньовіччя в українських поетиках ХVII–XVIII ст.
О Циганок
Слово і час, 2012
12012
Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція)(Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар і …
Х Хенрікссона, О Циганок, О Дубини
Сіверянський літопис, 47-56, 2012
12012
Опис похорону Амвросія Дубневича (інтермедіальний формат тексту)
О Циганок
Питання літературознавства, 93-99, 2012
12012
Шляхи рецепції шкільної латинської епітафії IV–VI ст. в українських барокових поетиках
О Циганок
Мандрівець, 64-65, 2012
12012
Епітафії Овідія (Овідію) в українських поетиках та риториках XVII–першої половини XVIIІ ст.: деякі особливості і шляхи рецепції
ОМ Циганок
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 212-216, 2011
12011
Схема опису давніх українських поетик (на прикладі київського курсу 1724 р.«Via»[Шлях])
ОМ Циганок
Літературознавчі студії, 300, 0
1
ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ ПОЭТИКИ КИЕВО-МОГИЛЯНСКОЙ АКАДЕМИИ “PRAECEPTA DE ARTE POETICA…”(1735?)
O Tsyhanok
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20