Подписаться
Елена Тур
Елена Тур
НИЦ ИПР НАН Украины, НДЦ ІПР НАН України, NDC IPR NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Introduction of the Organizational and Economic Mechanism of the Activation of Intellectual and Innovative Determinants of the Regional Economic Development
S Tulchynska, O Popelo, N Kovalenko, I Makaliuk, O Tur
Laplage em Revista (International), p.92-102, 2021
112021
Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій
ОВ Тур
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 297-300, 2018
22018
Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі
ОВ Тур, ОВ Козирєва
Бізнес Інформ, с. 34-39, 2016
2*2016
Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
ОВ Тур
Проблеми системного підходу в економіці, 129-134, 2018
12018
Теоретичні аспекти визначення складових адміністративно-територіального устрою України
ОВ Тур
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр., 150-156, 2014
12014
Формування підходу до визначення ознак депресивного стану у соціально-економічному розвитку територій з урахуванням особливостей адміністративно-територіального устрою
ОВ Тур
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Економічні науки …, 2014
12014
Определение Требований К Формированию Административно-Территориальной Единицы Базового Уровня В Украине
ТУР, ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Бизнес Информ, 2014
1*2014
PRIORITY AREAS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT SUPPORT IN UKRAINE
O Tur, O Krasnonosova, O Poliakova
ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES: MICRO, MACRO AND MESOECONOMIC LEVELS 2 …, 2021
2021
Формування інструментарію стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні
ЮБ Іванов, ОМ Красноносова, ОЮ Полякова, ОВ Тур
Проблеми економіки, 21-28, 2021
2021
Розвиток конкурентоспроможного малого бізнесу в Україні.
ОМ Красноносова, ОВ Тур
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики:матеріали …, 2021
2021
Європейський досвід застосування неподаткових засобів підтримки малого бізнесу
ОВ Тур, РВ Харченко
Journal of science. Lyon, 10-14, 2021
2021
Особливості підтримки діяльності підприємств малого бізнесу у країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19
ОВ Тур
Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії …, 2021
2021
Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України
МО Кизим, НВ Бєлікова, ХВ Є., ІЮ Грішова, ІВ Ярошенко, ...
2020
Світовий досвід законодавчого забезпечення та державної підтримки малого бізнесу
ОВ Тур
Інфраструктура ринку, 28-33, 2020
2020
Сучасні світові тенденції розвитку малого бізнесу
ОВ Тур
Приазовський економічний вісник, 23-28, 2020
2020
Світовий досвід державної підтримки малого бізнесу
ОВ Тур
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали …, 2020
2020
Визначення складових стратегії розвитку розумних міст в Україні з урахуванням світового досвіду
ОВ Тур
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали …, 2019
2019
Організаційно-методичне забезпечення розроблення стратегії розвитку розумного міста
ОВ Тур
Інфраструктура ринку, С. 327-334, 2019
2019
Обгрунтування підходу до формування розумних міст в Україні
ОВ Тур
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. Серія …, 2019
2019
Досвід державної підтримки розвитку сільських територій у Європейському Союзі
ОВ Тур, ОМ Красноносова, ДГ Михайленко
East European Scientific Journal, 27-30, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20