Елена Тур
Елена Тур
НИЦ ИПР НАН Украины, НДЦ ІПР НАН України, NDC IPR NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndc-ipr.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі
ОВ Тур, ОВ Козирєва
Бізнес Інформ, с. 34-39, 2016
2*2016
Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
ОВ Тур
Проблеми системного підходу в економіці, 129-134, 2018
12018
Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій
ОВ Тур
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 297-300, 2018
12018
Формування підходу до визначення ознак депресивного стану у соціально-економічному розвитку територій з урахуванням особливостей адміністративно-територіального устрою
ОВ Тур
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Економічні науки …, 2014
12014
Определение Требований К Формированию Административно-Территориальной Единицы Базового Уровня В Украине
ТУР, ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Бизнес Информ, 2014
1*2014
Особливості підтримки діяльності підприємств малого бізнесу у країнах ЄС в умовах пандемії COVID-19
ОВ Тур
Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії …, 2021
2021
Світовий досвід законодавчого забезпечення та державної підтримки малого бізнесу
ОВ Тур
Інфраструктура ринку, 28-33, 2020
2020
Сучасні світові тенденції розвитку малого бізнесу
ОВ Тур
Приазовський економічний вісник, 23-28, 2020
2020
Світовий досвід державної підтримки малого бізнесу
ОВ Тур
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали …, 2020
2020
Визначення складових стратегії розвитку розумних міст в Україні з урахуванням світового досвіду
ОВ Тур
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали …, 2019
2019
Організаційно-методичне забезпечення розроблення стратегії розвитку розумного міста
ОВ Тур
Інфраструктура ринку, С. 327-334, 2019
2019
Обгрунтування підходу до формування розумних міст в Україні
ОВ Тур
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова. Серія …, 2019
2019
Досвід державної підтримки розвитку сільських територій у Європейському Союзі
ОВ Тур, ОМ Красноносова, ДГ Михайленко
East European Scientific Journal, 27-30, 2018
2018
Сучасні підходи до формування архітектури розумного міста
ОВ Тур
Моделювання регіональної економіки, 22-30, 2017
2017
Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу промислових видів економічної діяльності
ОВ Тур, ІЮ Бунтов
Моделювання регіональної економіки, с. 60-69, 2017
2017
Державна підтримка проблемних регіонів в Україні
ОВ Тур, ОВ Козирєва, ОА Гейман
Моделювання регіональної економіки, 174-185, 2016
2016
Подолання нерівномірності розвитку та депресивного стану територій на основі реформування їх адміністративно-територіального устрою: дис. ... канд. екон. наук.: 08.00.05 …
ОВ Тур
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2015
2015
Узагальнення досвіду спроб реформування адміністративно-територіального устрою України
ОВ Тур
Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і …, 2015
2015
Аналіз причин та наслідків нерівномірності регіонального розвитку в Україні
ОВ Тур
Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти …, 2015
2015
Оцінка ознак депресивного стану адміністративних районів Харківської області
ОВ Тур, ОМ Красноносова
Глобальні та національні проблеми економіки, 536-540, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20