Богашко Олександр Леонідович / Богашко Александр Леонидович / Bogashko Aleksander
Богашко Олександр Леонідович / Богашко Александр Леонидович / Bogashko Aleksander
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at uman.e-u.in.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону
ОЛ Богашко
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01, 20 с., 2006
152006
Еволюція теоретичних підходів до інноваційного розвитку в економічній науці
ОЛ Богашко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу., С. 23 – 29., 2013
112013
Світовий досвід в практиці формування національної інноваційної системи України
ОЛ Богашко
Економічний простір: Збірник наукових праць., С. 15 – 23., 2014
92014
Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
ОЛ Богашко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 32-37, 2014
62014
Стратегічний підхід оптимізації конкурентоспроможного розвитку області
ОЛ Богашко
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. 4 (Вип. 189.), С …, 2004
62004
Людський капітал та його роль у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки
ОЛ Богашко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 32-35, 2014
52014
Теоретичне обґрунтування економічної сутності регіону
ОЛ Богашко
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць., С. 182-186, 2003
52003
Організація роботи з персоналом–філософія сучасного підприємства
ОЛ Богашко
Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики, 246-248, 2018
42018
Методологічні підходи до оцінки інтелектуального та людського капіталів
ОЛ Богашко
Науковий економічний журнал „Інтелект ХХІ”, С. 134 – 140., 2017
42017
Основи зовнішньоекономічної діяльності
ОЛ Богашко
Умань: Видавець „Сочінський”, 2010
42010
Стратегічні перспективи регіональної економіки України
ОЛ Богашко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України., С …, 2004
42004
Модернізація освітньої системи як відповідь на нові запити світового ринку інтелектуальної праці
ОЛ Богашко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
32018
Управління регіональним інноваційним розвитком: питання теорії та практики
ОЛ Богашко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні …, 2015
32015
Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки
ОЛ Богашко
Економіка та держава, 20-22, 2014
32014
Особливості управління людським капіталом в практиці сучасного менеджменту організацій
ОЛ Богашко
Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку …, 2018
22018
Функціональна роль освіти в економіці знань
ОЛ Богашко
Економіка. Управління. Інновації, С. 47-56, 2014
22014
Дослідження особливостей становлення й розвитку національної інноваційної системи України
ОЛ Богашко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
22014
Економічний зміст поняття „інновація” у науці, техніці, технологіях та організаціях
ОЛ Богашко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць …, 2013
22013
Менеджмент економічної безпеки підприємництва
ОЛ Богашко
Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів: колективна …, 2008
22008
Програмно-цільове управління розвитком регіону
ОЛ Богашко
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць., С. 107-111., 2003
2*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20