Богашко Олександр Леонідович / Богашко Александр Леонидович / Bogashko Alexander
Богашко Олександр Леонідович / Богашко Александр Леонидович / Bogashko Alexander
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at uman.e-u.in.ua
TitleCited byYear
Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону
ОЛ Богашко
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01, 20 с., 2006
152006
Світовий досвід в практиці формування національної інноваційної системи України
ОЛ Богашко
Економічний простір: Збірник наукових праць., С. 15 – 23., 2014
102014
Еволюція теоретичних підходів до інноваційного розвитку в економічній науці
ОЛ Богашко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу., С. 23 – 29., 2013
102013
Стратегічний підхід оптимізації конкурентоспроможного розвитку області
ОЛ Богашко
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. 4 (Вип. 189.), С …, 2004
62004
Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
ОЛ Богашко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 32-37, 2014
52014
Теоретичне обґрунтування економічної сутності регіону
ОЛ Богашко
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць., С. 182-186, 2003
52003
Людський капітал та його роль у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки
ОЛ Богашко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 32-35, 2014
42014
Основи зовнішньоекономічної діяльності
ОЛ Богашко
Умань: Видавець „Сочінський”, 2010
42010
Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки
ОЛ Богашко
Економіка та держава, 20-22, 2014
32014
Стратегічні перспективи регіональної економіки України
ОЛ Богашко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України., С …, 2004
32004
Модернізація освітньої системи як відповідь на нові запити світового ринку інтелектуальної праці
ОЛ Богашко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
22018
Методологічні підходи до оцінки інтелектуального та людського капіталів
ОЛ Богашко
Науковий економічний журнал „Інтелект ХХІ”, С. 134 – 140., 2017
22017
Управління регіональним інноваційним розвитком: питання теорії та практики
ОЛ Богашко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні …, 2015
22015
Дослідження особливостей становлення й розвитку національної інноваційної системи України
ОЛ Богашко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
22014
Економічний зміст поняття „інновація” у науці, техніці, технологіях та організаціях
ОЛ Богашко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць …, 2013
22013
Менеджмент економічної безпеки підприємництва
ОЛ Богашко
Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів: колективна …, 2008
22008
Програмно-цільове управління розвитком регіону
ОЛ Богашко
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць., С. 107-111., 2003
2*2003
Теоретико-методичні аспекти конкурентоспроможності економіки держави
ОЛ Богашко
Нац. метал. академія України, 2018
12018
Роль инновационной деятельности общества в процессе эволюции экономической системы мира
ОЛ Богашко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017
12017
Знання–основа пізнання світу та продуктивна сила розвитку суспільства
ОЛ Богашко
ІІТЗН НАПН України, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20