Ірина Грибовська; Iryna Hrybovska
Ірина Грибовська; Iryna Hrybovska
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації
ФМ Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська
ЛДУФК, 2014
24*2014
Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students
IV Shchur Lydia Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava
Journal of Physical Education and Sport., P. 218 – 224, 2015
212015
Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок
ГІІВ Данилевич Мирослава
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
132003
Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок
ВІ Данилевич М., Грибовська І.
Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук …, 2006
122006
Pedagogical conditions of introduction of innovative educational technologies into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport
IV Danylevych Myroslava, Romanchuk Olha, Hrybovska Iryna
Journal of Physical Education and Sport, 1113–1119, 2017
11*2017
Фізична рекреація
Ч Приступа, Жданова , Линець, Мартин , Завидівська , Грибовська
Дрогобич : Коло, 2010
112010
Підготовка кадрів для рекреаційно-туристичної сфери
ГІ Жданова О., Данилевич М.
Матеріали Міжрегіональної наук.-практ. конф. “Кінезіологія в системі …, 2001
11*2001
Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями
ВВ Іваночко, ІБ Грибовська, ФВ Музика
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 149-154, 2014
102014
Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки
В Данилевич, Грибовська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 78-80, 2005
102005
Кадровое обеспечение рекреационно-оздоровительной сферы
ГІ Жданова О., Данилевич М.
Материалы ІV Междунар. науч.-практ. конф. “Проблемы профессионального …, 2001
10*2001
Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений
ВВИ М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская
International scientific periodical journal “The unity of science”, 64−67, 2015
92015
Комплексна оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи глухих дітей та його корекція в процесі фізичного виховання
ІБ Грибовська
з фіз. виховання і спорту. Луцьк, 1998, 1998
91998
Особливості освітньої спрямованості процесу здоров'язбережного навчання студентів вищих навчальних закладів
Н Завидівська, І Грибовська, Л Щур
82014
Особливості складання оздоровчих фітнес – програм для студенток спеціальної медичної групи
ВІІ Грибовська
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт …, 2011
8*2011
Готовність випускників спеціалізацій „Рекреаційно-оздоровча діяльність” та „Спортивно-оздоровчий туризм” до проведення туристської роботи
Д Чеховська, Грибовська
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2006
8*2006
Особливості професійної підготовки фітнес-тренерів в умовах сучасної парадигми вищої школи
ГІБ Приступа Є. Н., Данилевич М. В.
Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, 96−99, 2017
72017
Порівняння змісту діяльності фізкультурних фахівців щодо залучення населення до систематичних занять руховою активністю
ЛЧІГ Ольга Жданова
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2013
7*2013
Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять
МДІГ Ольга Жданова, Любов Чеховська
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2012
7*2012
Аспекти діяльності центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”
НГ О. Жданова, Л. Чеховська, І. Грибовська
Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Серія : Фізична культура., 122−124, 2008
7*2008
Мотиви, що спонукають жінок до занять різними видами фізкультурно-оздоровчих занять
ГІБ Данилевич М. В.
Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук …, 2004
72004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20