Андрій Гречка
Андрій Гречка
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розширення технологічних можливостей комбінованого протягування отворів в деталях з малопластичних металів
ПМ Єрьомін, ОВ Чернявський, АІ Гречка
Видавництво СумДУ, 2010
22010
Визначення ефективної схеми верстата комбінованої структури
АМ Кириченко, АІ Гречка, МА Аль-Ібрахімі Метак
ХНТУ, 2016
12016
Експериментальне визначення жорсткості багатокоординатного верстата паралельної структури пентапод
ОВ Шелепко, АМ Кириченко, АІ Гречка
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2018
2018
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗАНИЯ при ОБРАТНОМ ХОДЕ деформИРУЮЩЕ-рЕЖУЩЕЙ протяжки для обРАБОТКИ отвЕРСТИЙ В деталях Из чУГУНА
ПМ Єрьомін, АМ Кириченко, АІ Гречка
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
2014
Забезпечення різання при зворотному русі деформуюче-ріжучої протяжки для обробки отворів у деталях із чавуну
ПМ Єрьомін, АМ Кириченко, АІ Гречка
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
2014
Синтез математичної моделі функціонування пінольних механізмів з прямокутною формою напрямних
АІ Гречка
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
2011
Встановлення адекватності математичної моделі умов функціонування пінольних механізмів з циліндричною напрямною
СМ Халявка, АІ Гречка
КНТУ, 2011
2011
Теоретичне дослідження впливу форми поперечного перерізу напрямних пінольних механізмів на їх вихідні характеристики
ГС Попов, АІ Гречка
КНТУ, 2011
2011
Синтез математичної моделі умов функціонування пінольних механізмів з двома циліндричними напрямними різних діаметрів
АЛ Небога, АІ Гречка
КНТУ, 2011
2011
Формоутворення евольвентного профілю зубчастих коліс кінцевими фрезами шляхом суміщення обертального та прямолінійного поступального рухів
МО Ковришкін, АІ Гречка, ЖА Хамуйела
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2010
2010
Агрегатно-модульне технологічне обладнання: у 3-х частинах. Частина IIІ. Агрегатно-модульне технологічне обладнання нового покоління, його оснащення та інструментальне забезпечення
ВА Крижанівський, ЮМ Кузнєцов, АМ Кириченко, АІ Гречка, ВВ Смірнов, ЮВ ...
2003
Агрегатно-модульне технологічне обладнання: у 3-х частинах. Частина ІІ. Проектування та дослідження вузлів агрегатно-модульного технологічного обладнання
ВА Крижанівський, ЮМ Кузнєцов, АМ Кириченко, АІ Гречка, ВВ Смірнов, ЮВ ...
2003
Агрегатно-модульне технологічне обладнання: у 3-х частинах. Частина І. Принципи побудови агрегатно-модульного технологічного обладнання
ВА Крижанівський, ЮМ Кузнєцов, АМ Кириченко, АІ Гречка, ВВ Смірнов, ЮВ ...
2003
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПЛОСКОГО МЕХАНІЗМУ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ З НАДЛИШКОВИМ ПРИВОДОМ
ЮО Гуржос, АІ Гречка
праць молодих науковців ЦНТУ, 53, 0
ОПТИМІЗАЦІЯ ЧОТИРЬОХКООРДИНАТНОГО МЕХАНІЗМУ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ З ДОДАТКОВИМ ШАРНІРОМ НА РОБОЧОМУ ОРГАНІ
ЯВ Лимар, АІ Гречка
праць молодих науковців ЦНТУ, 27, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15