Follow
Вячеслав Валерійович Кавецький
Вячеслав Валерійович Кавецький
Other namesV Kavetskiy, В В Кавецький
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічне обґрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник
В Кавецький, І Причепа, Л Нікіфорова
ВНТУ, 2016
682016
Використання технології блокчейн як фактор підвищення ефективності фінансової сфери
Г Карчева, РМ Лернатович, ВВ Кавецький
Банківська справа 2, 110-119, 2017
322017
Інвестиції в людський капітал та його формування
ВВ Кавецький
Економічні науки, 96, 2007
222007
Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу
ВВ Кавецький
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 24-30, 2008
182008
Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в окремі групи стейкхолдерів
ВВ Кавецький
Інвестиції: практика та досвід.№ 1: 27-33., 2022
82022
Самоменеджмент як основна складова в роботі операційного менеджера
ОГ Ратушняк, ВВ Кавецький, ОЙ Лесько
Ефективна економіка. 2022.№ 1, 2022
72022
Сучасні системи управління плануванням та організацією виробництва
ВВ Кавецький, ОГ Ратушняк
Ефективна економіка.№ 12., 2021
72021
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОЇ ТЕОРІЇ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ
НВ Бурєннікова, ВО Ярмоленко, ВВ Кавецький
Бізнес інформ, 218-229, 2020
7*2020
Ціни і ціноутворення : Навчальний посібник
НМ Малініна, ІВ Причепа, ВВ Кавецький
Вінниця, ВНТУ, 2015
7*2015
Стратегія формування і розвитку інтелектуального капіталу шляхом збалансованих інвестицій
ВВ Кавецький
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, 15, 2010
72010
Людський капітал та гуманізація і гуманітаризація вищої професійної освіти
ВВ Кавецький, НВ Сачанюк-Кавецька
Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008, 2008
62008
Конкурентоспроможність промислового підприємства у світлі людського капіталу
ВВ Кавецький
Вісник Донецького національного університету. Серія "Економіка і право", 215-226, 2007
62007
Класифікація компонентів та шляхи підвищення рівня людського капіталу підприємства
ВВ Кавецький
ВНТУ, 2011
52011
Інвестиції в людський капітал: основні принципи та особливості
ВВ Кавецький
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки 2 (3), 171-174, 2007
42007
Інтелектуальний капітал комерційної організації як об’єкт дослідження
ВВ Кавецький
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.—Випуск 225, 768-778, 2007
4*2007
Застосування критерію фішера для забезпечення достовірності результатів оцінювання залишкових знань студентів
НВ Сачанюк-Кавецька, ВВ Кавецький
Фізико-математична освіта, 71-76, 2021
32021
Особливості сучасних систем планування виробничої діяльності
ВВ Кавецький, СВ Лавута
Збірник тез доповідей : матеріали XІV наук.-техн. конференції підрозділів …, 2016
32016
Конкурентоспроможність і людський капітал промислового підприємства
ВВ Кавецький
Вісник Хмельницького національного університету, 54-61, 2008
32008
Базові моделі теорії людського капіталу
ВВ Кавецький
Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции "Дни науки -2007 …, 2007
3*2007
Гуманізація вищої інженерної освіти як умова її вдосконалення
ВВ Кавецький
Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів 8-ї міжнародної науково-практичної …, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20