Бобиль Володимир, Бобыль Владимир, Bobyl` Vladimir
Бобиль Володимир, Бобыль Владимир, Bobyl` Vladimir
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Подтвержден адрес электронной почты в домене diit.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Сек’юритизація банківських активів у контексті управління портфельним кредитним ризиком
В Бобиль, М Соловей
Вісник НБУ, 22-25, 2010
302010
Сучасний ризик-менеджмент у банківській діяльності: теоретичний аспект
В Бобиль
Вісник Національного банку України, 28-32, 2008
272008
Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи
В Бобиль
Україна: аспекти праці, 28-32, 2009
262009
Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи
ВВ Бобиль, ВВ Бобыль
Національний банк України, Київ, 2012
23*2012
Становлення сучасної системи ризик-менеджменту в кредитних установах
В Бобиль
Банківська справа, 65-76, 2007
172007
Методика применения показателей системы риск-менеджмента в процессе определения интегрального коэффициента оценки финансового состояния банка
ВВ Бобыль, ВВ Бобиль
Национальный банк Республики Беларусь, Минск, 2014
132014
Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності сучасної України
В Бобиль
Україна: аспекти праці, 35-38, 2008
132008
Антикризисное управление риском ликвидности в банке: теоретический аспект
ВВ Бобыль, ВВ Бобиль
Минск, 2013
82013
Антикризове управління банківськими ризиками
ВВ Бобиль
Монографія/ВВ Бобиль.–Дніпропетровськ: вид-во «Свідлер АЛ, 2012
82012
Стрес-тестування кредитних установ у сучасних умовах: теоретичний аспект
В Бобиль
Банківська справа, 46-52, 2010
82010
Трансфертне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку
В Бобиль
Банківська справа, 38-47, 2007
82007
Антикризове управління банківсь-кими ризиками: монографія
ВВ Бобиль
Дніпропетровськ: вид-во «Свідлер АЛ, 2012
72012
Фінансові ризики банків: теорія та практика управління в умовах кризи
ВВ Бобиль
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2016
62016
Процентный риск банка: методы оценки и управление
ВВ Бобыль
Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2015
62015
Управление финансовыми рисками по сегментам банка
ВВ Бобыль
Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2014
62014
Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків
ВВ Бобиль
Регіональна економіка, 147-154, 2012
62012
Шляхи удосконалення організації оплати праці в системі управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту
ЮМ Варакута, ВВ Бобиль
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2012
52012
Аналіз причин сучасної фінансової кризи в Україні
ВВ Бобиль, ВВ Бобыль
Регіональна економіка, 2011
52011
Бенкешуренс у контексті економічної безпеки банку/В. Бобель
В Бобиль
Банківська справа, 94, 2010
52010
Оцінка фінансового стану банку в умовах кризи
ВВ Бобиль
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20