Follow
Філіпець Наталія Дмитрівна
Філіпець Наталія Дмитрівна
Буковинський державний медичний університет, кафедра фармакології
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфологічні зміни тканин нирок щурів за умов поєднаного застосування нітриту натрію та 2, 4-динітрофенолу
НД Філіпець, АІ Гоженко, ІС Давиденко
Вісник морфології, 268-271, 2013
72013
Вплив різних доз активатора калієвих каналів флокаліну на функціональний стан нирок за умов збільшення об΄ єму позаклітинної рідини
НД Філіпець
Клінічна та експериментальна патологія.-2012.№ 2, 2012
72012
Особливості структурно-функціональних змін нирок після модуляції іонних каналів за умов хронізації експериментальних екзотоксичних нефропатій
АІ Гоженко, НД Філіпець, ІС Давиденко
Вісник морфології, 357-361, 2014
42014
Стан гомеостатичної функції нирок після багаторазової активації калієвих каналів флокаліном за умов сольового навантаження
НД Філіпець, ОО Філіпець
Ліки України плюс, 66-68, 2012
42012
Вплив дилтіазему та сполученого застосування дилтіазему з еналаприлом на функціональний стан нирок у щурів
ВП Пішак, НД Філіпець, ЮЄ Роговий
Одеський медичний вісник, 2003
42003
Функціональні зміни нирок щурів за умов фармакологічної активації АТФ-залежних калієвих каналів
НД Філіпець, АІ Гоженко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 324-327, 2013
32013
Особливості антиоксидантної дії мелатоніну в передньому мозку щурів за гострої гіпоксії
ІІ Заморський, ІЮ Сопова, НД Філіпець
Буковинський медичний вісник, 2002
32002
Порівняльний аналіз тубулопротективних впливів представників різних класів модуляторів іонних каналів за умов хронізації токсичної нефропатії
НД Філіпець, ВМ Сірман, АІ Гоженко
Український біофармацевтичний журнал, 25-29, 2014
22014
Блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи як основний патогенетичний напрям медикаментозної нефропротекції
НД Філіпець, ДД Іванов, АІ Гоженко
Нирки, 34-39, 2019
12019
Формирование здорового образа жизни у будущих медиков при изучении наркотических анальгетиков
ОГ Кметь, НД Филипец, ТИ Кметь
Матер. VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф.“Состояние здоровья …, 2016
12016
Зміни показників діяльності нирок за умов поєднаного застосування флокаліну та еналаприлу
АІ Гоженко, НД Філіпець
Буковинський медичний вісник, 2013
12013
Дослідження ренальної активності нового фторвмісного активатора аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів
ND Filipets
Буковинський медичний вісник 16 (1 (61)), 144-146, 2012
12012
Модуляція активності іонних каналів дилтіаземом та флокаліном за умов експериментальної нефропатії
НД Філіпець, НД Филипец
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
12012
Вплив активатора АТФ-залежних каліевих каналів флокаліну на кислоторегулювальну функцію нирок за умов навантаження 0, 45% розчином хлориду натрію
НД Філіпець
Таврический медико-биологический вестник, 2012
12012
Вплив пірацетаму на стан ферментів антиоксидантного захисту печінки за умов гострої гіпоксії
О Кметь, Н Філіпець, Т Кметь
Буковинський медичний вісник 12 (3 (47)), 70-71, 2008
12008
Значення толерантності у процесі взаємодії викладача і студента у закладі вищої освіти
О Філіпець, Н Філіпець
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 62-65, 2022
2022
Регуляторні механізми підтримки гомеостазу іонів натрію.
Г АІ
Pocki 11 (3), 2022
2022
Mitochondrial cerebral dysfunction in rats with scopolamine-induced neurodegeneration under enalapril effect
OG Kmet, ND Filipets, TI Kmet, NY Andriychuk, DM Tymkul
Буковинський медичний вісник, 2022
2022
Експериментальна оцінка ренальних впливів флокаліну
НД Філіпець
БДМУ, 2021
2021
Use of andragogical methods in the process of improving the bioethics competence of medical students in forming a healthy lifestyle
OH Kmet, ND Filipets, OO Filipets, TI Kmet, SV Yurnyuk, DM Tymkul
Буковинський медичний вісник, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20