Подписаться
Даценко Ганна Василівна / Datsenko Anna
Даценко Ганна Василівна / Datsenko Anna
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, обліково
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми підвищення конкурентного потенціалу промис-лових підприємств
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ДМ Васильківський, АМ Кравцова, ...
Хмельницький національний університет, 2013
212013
Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі регулювання діяльності підприємства
ГВ Даценко
Вісник Хмельницького національного університету. 2009.№ 5. С. 162-165, 2020
132020
Дистанційне навчання як засіб стимулювання самоосвіти
ГВ Даценко, ЗВ Сузанська
Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія, 17-20, 2017
112017
Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу
ГВ Даценко
Хмельницький національний університет, 2010
112010
Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання
ІА Левченко
Вісник Дніпропетровського університету, 2013
82013
Методика аудиту операцій з основними засобами підприємств
ГВ Даценко
Режим доступу: http://nauka. kushnir. mk. ua, 0
8
Соціальний аспект впливу акцизного податку на тютюнові вироби в Україні та країнах ЄС
ГВ Даценко, ВВ Ємець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 95-100, 2014
72014
Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні [Електронний ресурс]
ГВ Даценко
Режим доступу: www. intkonf. org, 0
7
The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development
S Seheda, A Datsenko, O Otkalenko, P Musil
52019
ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТІВ МОДЕЛІ ЖИТТ ВОГО ЦИКЛУ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИ МСТВ
ГВ Даценко
52010
Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів
ГВ Даценко, ТВ Поліхун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
42014
Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль виконання кошторису бюджетної установи
ГВ Даценко
Економічні науки–2013, 2013
42013
Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в Україні
ГВ Даценко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
42013
Контроль основних засобів та шляхи його вдосконалення
ГВ Даценко
Економічні науки, 27-29, 2012
42012
Складові елементи механізму формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств
ГВ Даценко
Хмельницький національний університет, 2011
42011
Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні
ГВ Даценко, МВ Уманська
Доступ до ресурсу: www. inkonf. org, 0
4
Податок на прибуток: зарубіжний досвід та сучасний стан, контроль розрахунків зі сплати податку
ГВ Даценко
Глобальні та національні проблеми економіки, 629-634, 2017
32017
Управлiння дiагностично-лiкувальним процесом на рiвнi завiдуючого вiддiленням
БГ Веденко, ВА Мельник, ВГ Даценко, АВ Даценко
Главный врач., 86, 2011
32011
Аналіз детермінант внутрішнього фінансового середовища машинобудівного підприємства
ГВ Даценко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
32011
підвищення ролі дивідендної політики в реалізації економічних інтересів машинобудівного підприємства
ГВ Даценко
Інноваційна економіка, 212-216, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20