Даценко Ганна Василівна / Datsenko Anna
Даценко Ганна Василівна / Datsenko Anna
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, обліково
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми підвищення конкурентного потенціалу промис-лових підприємств
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ДМ Васильківський, АМ Кравцова, ...
Хмельницький національний університет, 2013
192013
Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі регулювання діяльності підприємства
ГВ Даценко
Вісник Хмельницького національного університету. 2009.№ 5. С. 162-165, 2020
102020
Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу
ГВ Даценко
Хмельницький національний університет, 2010
102010
Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання
ІА Левченко
Вісник Дніпропетровського університету, 2013
82013
Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні [Електронний ресурс]
ГВ Даценко
Режим доступу: www. intkonf. org, 0
7
Дистанційне навчання як засіб стимулювання самоосвіти
ГВ Даценко, ЗВ Сузанська
Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія, 17-20, 2017
62017
Соціальний аспект впливу акцизного податку на тютюнові вироби в Україні та країнах ЄС
ГВ Даценко, ВВ Ємець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 95-100, 2014
62014
Методика аудиту операцій з основними засобами підприємств
ГВ Даценко, НВ Шмунь
Режим доступу: http://nauka. kushnir. mk. ua, 0
6
Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів
ГВ Даценко, ТВ Поліхун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
42014
Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль виконання кошторису бюджетної установи
ГВ Даценко
Економічні науки–2013, 2013
42013
Складові елементи механізму формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств
ГВ Даценко
Хмельницький національний університет, 2011
42011
Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні
ГВ Даценко, МВ Уманська
Доступ до ресурсу: www. inkonf. org, 0
4
Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в Україні
ГВ Даценко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
32013
Контроль основних засобів та шляхи його вдосконалення
ГВ Даценко
Економічні науки, 27-29, 2012
32012
Управлiння дiагностично-лiкувальним процесом на рiвнi завiдуючого вiддiленням
БГ Веденко, ВА Мельник, ВГ Даценко, АВ Даценко
Главный врач., 86, 2011
32011
Державний фінансовий контроль з використання наркотичних засобів та психотропних речовин у закладах охорони здоров’я [Електрон. ресурс]
ГВ Даценко, ОО Кимач
ГВ Даценко, О. О. Кимач.– Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 2011
32011
Аналіз детермінант внутрішнього фінансового середовища машинобудівного підприємства
ГВ Даценко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
32011
Моделювання вибору оптимального варіанту стратегії управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств
ВМ Нижник, ГВ Даценко
Збірник наукових праць ВНАУ: економічні науки, 53, 2011
32011
Особливості методики внутрішнього контролю інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс]
ГВ Даценко
Режим доступу: www. rusnauka. com/35_OINBG_2012/Economics/7_122011. doc. htm, 0
3
Організація процесу внутрішнього аудиту на підприємстві [Електронний ресурс]-Режим доступу: http://www. rusnauka. com/15_APSN_2010
ІМ Коробка, ГВ Даценко
Economics/67361. doc. htm, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20