Подписаться
Datsenko Ganna / Datsenko Hanna/ Datsenko Anna/Даценко Ганна Василівна/ Даценко Анна
Datsenko Ganna / Datsenko Hanna/ Datsenko Anna/Даценко Ганна Василівна/ Даценко Анна
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ/ Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств за умов поглиблення міжнародної конкуренції
ВМ Нижник
Хмельницький національний університет, 2013
232013
Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі регулювання діяльності підприємства
ГВ Даценко
Вісник Хмельницького національного університету. 2009.№ 5, Т. 2. С. 162-165, 2020
182020
Дистанційне навчання як засіб стимулювання самоосвіти
ГВ Даценко, ЗВ Сузанська
Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія, 17-20, 2017
182017
Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу
ГВ Даценко
Хмельницький національний університет, 2010
162010
The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development
S Seheda, A Datsenko, O Otkalenko, P Musil
122019
Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання
ІА Левченко
Вісник Дніпропетровського університету, 2013
112013
Соціальний аспект впливу акцизного податку на тютюнові вироби в Україні та країнах ЄС
ГВ Даценко, ВВ Ємець
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 95-100, 2014
102014
Audit of budget programs in european union countries
I Hnydiuk, G Datsenko, IH Krupelnytska, O Kudyrko, O Prutska
Universal Journal of Accounting and Finance 9 (4), 841-851, 2021
82021
Аналіз господарської діяльності: навч. посіб
Г Даценко, Н Коцеруба, І Крупельницька, О Кудирко, І Лобачева
Електронні дані. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021
82021
Особливості організації фінансового контролю у забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів господарювання
ГВ Даценко
Економіка і суспільство, 189-198, 2019
82019
ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТІВ МОДЕЛІ ЖИТТ ВОГО ЦИКЛУ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИ МСТВ
ГВ Даценко
82009
Методика аудиту операцій з основними засобами підприємств./ГВ Дацекно, НВ Шмунь./[Електронний ресурс]/Наукове товариство Івана Кушніра
ГВ Даценко
Режим доступу: http://nauka. kushnir. mk. ua, 0
8
Складові елементи механізму формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств
ГВ Даценко
ВІСНИК, 124, 2011
72011
Контроль основних засобів та шляхи його вдосконалення
ГВ Даценко, ТВ Андрієць
Економічні науки, 27-29, 2012
62012
Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні [Електронний ресурс]
ГВ Даценко
Режим доступу: www. intkonf. org, 0
6
Методика Проведення Аудиту Й Внутрішньогосподарського Контролю Товарних Запасів На Торговельних Підприємствах (Procedure of Audit and Internal Economic Control of Commodity …
O Kudyrko, D Anna
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка,(12), 84-90, 2022
52022
Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки
ГВ Даценко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Вип. 5 (145 …, 2021
52021
Податок на прибуток: зарубіжний досвід та сучасний стан, контроль розрахунків зі сплати податку
ГВ Даценко
Глобальні та національні проблеми економіки, 629-634, 2017
52017
Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів
ГВ Даценко, ТВ Поліхун
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
52014
Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль виконання кошторису бюджетної установи
ГВ Даценко
Економічні науки–2013, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20