Олег Гавриш / Oleg Gavrysh
Олег Гавриш / Oleg Gavrysh
National Technical University of Ukraine, Dean of the Faculty of Management and Marketing
Verified email at kpi.ua
TitleCited byYear
Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2013).
МЗ А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей
НТУУ «КПІ» 2, 172, 2014
46*2014
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (2011 - 2012)
інші А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 1, 328, 2013
46*2013
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011−2012)
інші А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 2, 232, 2012
46*2012
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей
МЗ А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей
НТУУ «КПІ» 1, 255, 2010
46*2010
Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія
ТА Роїк, АП Гавриш, ОА Гавриш
К.: ЕКМО 212, 2, 2010
432010
Технології управління персоналом.: монографія
ОА Гавриш, ЛЄ Довгань, ІМ Крейдич, НВ Семенченко
Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017
212017
Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств
ОА Гавриш, СМ Савченко
Ефективна економіка, 2011
172011
Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств
ОА Гавриш, АД Кухарук
Ефективна економіка, 2013
112013
Організаційно-управлінські механізми розвитку підприємницької діяльності національного господарства: монографія ОА Гавриш, ПВ Круш, ЛЄ Довгань, ВВ Пастухова, НО Сімченко, ТП …
ОА Гавриш
Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т».—К …, 2009
112009
Розробка методики визначення рівня загроз сталому економічному розвитку України
МЗ Згуровський, ОА Гавриш, СВ Войтко
НТУУ" КПІ", 2011
102011
Новi технологiї фiнiшного оброблення композицiйних пiдшипникiв ковзання для жорстких умов експлуатацiї: Монографiя їк та iн
АП Гавриш, ОО Мельник, ТА Ро, МГ Аскеров, ОА Гавриш
Монографiя, 196, 2012
92012
Інституціональні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств [Електронний ресурс]
ОА Гавриш
Ефективна економіка, 2012
92012
Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія-К
АП Гавриш, ОО Мельник, ТА Роїк, МГ Аскеров, ОА Гавриш
НТУУ «КПІ 196, 2012
82012
Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей
ЗОА Гавриша
Київ: НТУУ «КПІ», 2016
7*2016
Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки сучасних підприємств
ГМЧ ОА Гавриш
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2014
72014
Забезпечення стійкого розвитку підприємств в умовах нестабільного середовища
ООБ О.А. Гавриш, Л.Є. Довгань
Київ: НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016
6*2016
Теоретичні положення та методичне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів управління як інструмент підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств
ОА Гавриш, ВВ Дідух
ЖДТУ, 2015
62015
Новiтнi технологiї виробництва стандартизованих виробiв: Монографiя.
ОА Гавриш, ЮЮ Вiцюк, ТА Ро, АП Гавриш, СВ Войтко
62012
Роїк ТА Сучаснi системи технологiй заготiвельного виробництва в машинобудуваннi: монографiя
ТА Ро, АП Гавриш, ОА Гавриш
62010
Транснаціональні корпорації
СВ Войтко, ОА Гавриш, ОО Корогодова, ТЄ Моісеєнко
www. voytko. kpi. in. ua, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20