Олег Гавриш / Oleg Gavrysh
Олег Гавриш / Oleg Gavrysh
Igor Sikorsky KPI, Head of the Faculty of Management and Marketing
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології управління персоналом
ОА Гавриш, ЛЄ Довгань, ІМ Крейдич, НВ Семенченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
732017
Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2013).
МЗ А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей
НТУУ «КПІ» 2, 172, 2014
59*2014
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (2011 - 2012)
інші А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 1, 328, 2013
59*2013
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011−2012)
інші А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 2, 232, 2012
59*2012
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей
МЗ А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей
НТУУ «КПІ» 1, 255, 2010
59*2010
Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія
ТА Роїк, АП Гавриш, ОА Гавриш
К.: ЕКМО, 2010
452010
Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств
ОА Гавриш, АД Кухарук
Ефективна економіка, 2013
202013
Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств
ОА Гавриш, СМ Савченко
Ефективна економіка, 2011
182011
Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей
ЗОА Гавриша
Київ: НТУУ «КПІ», 2016
12*2016
Новi технологiї фiнiшного оброблення композицiйних пiдшипникiв ковзання для жорстких умов експлуатацiї: Монографiя
АП Гавриш, ОО Мельник, ТА Ро, МГ Аскеров, ОА Гавриш
Монографiя, 196, 2012
122012
Інституціональні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств [Електронний ресурс]
ОА Гавриш, О Бичков
Ефективна економіка, 2012
112012
Розробка методики визначення рівня загроз сталому економічному розвитку України
МЗ Згуровський, ОА Гавриш, СВ Войтко
НТУУ" КПІ", 2011
112011
Організаційно-управлінські механізми розвитку підприємницької діяльності національного господарства: монографія ОА Гавриш, ПВ Круш, ЛЄ Довгань, ВВ Пастухова, НО Сімченко, ТП …
ОА Гавриш
Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т».—К …, 2009
102009
Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії-4.0
СВ Войтко, ОА Гавриш, ОМ Згуровський
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2018
92018
Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі
ОА Гавриш, ГМ Черняк
НТУУ «КПІ», 2016
92016
Українські металургійні підприємства: сучасні тенденції та місце у світовому металургійному виробництві
ОА Гавриш, ЄО Чайковський
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2016
92016
Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем
ОА Гавриш, КО Бояринова
НТУУ" КПІ", 2015
92015
Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХІ ст.
ОА Гавриш, СВ Войтко, ЮВ Бухун
Економіка України, 34-46, 2014
92014
Новiтнi технологiї виробництва стандартизованих виробiв: Монографiя
ОА Гавриш, ЮЮ Вiцюк, ТА Ро, АП Гавриш, СВ Войтко
92012
Роїк ТА Сучаснi системи технологiй заготiвельного виробництва в машинобудуваннi: монографiя
ТА Ро, АП Гавриш, ОА Гавриш
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20