Підписатись
Олег Гавриш / Oleg Gavrysh
Олег Гавриш / Oleg Gavrysh
Igor Sikorsky KPI, Head of the Faculty of Management and Marketing
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології управління персоналом: монографія
ОА Гавриш, ЛЄ Довгань, ІМ Крейдич, НВ Семенченко
Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського 528, 2017
1952017
Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2013).
МЗ А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей
НТУУ «КПІ» 2, 172, 2014
67*2014
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (2011 - 2012)
інші А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 1, 328, 2013
67*2013
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011−2012)
інші А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 2, 232, 2012
67*2012
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей
МЗ А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей
НТУУ «КПІ» 1, 255, 2010
67*2010
Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія
ТА Роїк, АП Гавриш, ОА Гавриш
К.: ЕКМО 212, 2, 2010
462010
Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств
ОА Гавриш, АД Кухарук
Ефективна економіка, 2013
382013
Розробка стартаппроектів
ОА Гавриш, КО Бояринова, КО Копішинська
Конспект лекцій: навчальний посібник для студентів спеціальностей, 2019
32*2019
Транснаціональні корпорації
СВ Войтко, ОА Гавриш, ОО Корогодова, ТЄ Моісеєнко
www. voytko. kpi. in. ua, 2016
302016
Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей
ЗОА Гавриша
Київ: НТУУ «КПІ», 2016
25*2016
Критичний аналіз нормативних засад управління проектними ризиками
ОА Гавриш, ВА Кавун
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2017
172017
Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств
ОА Гавриш, СМ Савченко
Ефективна економіка, 2011
172011
Інноваційний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник
КМО Гавриш О.А., Дергачова В.В., Бояринова К.О., Гук О.В., Жигалкевич Ж.М.
НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2016
16*2016
Розробка методики визначення рівня загроз сталому економічному розвитку України
МЗ Згуровський, ОА Гавриш, СВ Войтко
НТУУ" КПІ", 2011
162011
Технології управління персоналом
ОА Гавриш, ЛЄ Довгань, ІМ Крейдич, НВ Семенченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
132017
Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальностей 151–«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та …
ОА Гавриш, КО Бояринова, КО Копішинська
Електронні текстові данні (1 файл: 2, 88 Мбайт).–Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
122019
Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії-4.0
СВ Войтко, ОА Гавриш, ОМ Згуровський
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2018
122018
Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної галузі
ОА Гавриш, ГМ Черняк
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2016
122016
Новi технологiї фiнiшного оброблення композицiйних пiдшипникiв ковзання для жорстких умов експлуатацiї: Монографiя
АП Гавриш, ОО Мельник, ТА Ро, МГ Аскеров, ОА Гавриш
Монографiя, 196, 2012
122012
Організаційно-управлінські механізми розвитку підприємницької діяльності національного господарства: монографія ОА Гавриш, ПВ Круш, ЛЄ Довгань, ВВ Пастухова, НО Сімченко, ТП …
ОА Гавриш
Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т».—К …, 2009
122009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20