Марина Іващенко
Марина Іващенко
ДВНЗ «Університет банківської справи», Харківський навчально-науковий інститут
Підтверджена електронна адреса в khibs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних чинників на її характер
МВ Іващенко
Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.пр. Інституту економіки та …, 2010
92010
Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України
МВ Іващенко
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (4), 2016
82016
Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень
МВ Іващенко
УБС НБУ, 2012
82012
Територіальний аспект соціальних чинників формування економічної поведінки суб’єктів господарювання
МВ Іващенко
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 4 (12), 2009
82009
Інституціональний аналіз видів фінансової поведінки українських домогосподарств
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 10, 2011
72011
Інвестиційна поведінка українських домогосподарств: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
62010
Экономические последствия" отката" как формы рентоориентированного поведения
МВ Іващенко, ІВ Шкодіна, ІВ Карпова
Бизнес информ, 15-20, 2015
5*2015
Вплив релігії як суспільної інституції на економічну поведінку
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. статей 3 (239), 629-640, 2008
4*2008
Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності
КІВ Іващенко М.В., Шкодіна І.В.
Економічний часопис-ХХІ, 4-7, 2015
32015
Вплив релігії на соціально-економічне становище країн світу в сучасних умовах
МВ Іващенко
Бізнес Інформ, 51-55, 2012
32012
Економічна поведінка вітчизняних робітників: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 7, 2010
22010
Особливості економічної поведінки домогосподарств на фінансових ринках: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць 5 (257), 1337 …, 2009
2*2009
Інституціональні характеристики споживчої поведінки домогосподарств на українському ринку в умовах кризових явищ в економіці
МВ Іващенко
Вісник уні-верситету банківської справи національного банку України, 12, 2001
22001
Розвиток творчої уяви учнів у контексті STEM-освіти
СО Доценко, МВ Іващенко, ОО Щербакова, СА Доценко, МВ Иващенко, ...
Education and Science, Praha, 2017
12017
Актуальні питання сучасного стану та перспектив України на глобальних сировинних ринках
МВ Іващенко, МВ Иващенко
12017
Панічна економічна поведінка в Україні як прояв споживчої ірраціональності
МВ Іващенко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 109-112, 2015
12015
Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація
МВ Іващенко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 454-462, 2012
12012
Макроекономічна політика України в умовах глобалізації
МВ Іващенко, ВВ Недождій
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 10-15, 2019
2019
Причини уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі
МВ Іващенко, ДК Руда
Гельветика, 2019
2019
Економічні відносини України з країнами Чорноморського економічного співробітництва
МВ Іващенко, НВ Ізюмцева
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20