Марина Іващенко
Марина Іващенко
ДВНЗ «Університет банківської справи», Харківський навчально-науковий інститут
Підтверджена електронна адреса в khibs.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних чинників на її характер
МВ Іващенко
Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.пр. Інституту економіки та …, 2010
92010
Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України
МВ Іващенко
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (4), 2016
82016
Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень
МВ Іващенко
УБС НБУ, 2012
82012
Територіальний аспект соціальних чинників формування економічної поведінки суб’єктів господарювання
МВ Іващенко
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 4 (12), 2009
82009
Інституціональний аналіз видів фінансової поведінки українських домогосподарств
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 10, 2011
72011
Інвестиційна поведінка українських домогосподарств: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
62010
Экономические последствия" отката" как формы рентоориентированного поведения
МВ Іващенко, ІВ Шкодіна, ІВ Карпова
Бизнес информ, 15-20, 2015
5*2015
Вплив релігії як суспільної інституції на економічну поведінку
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. статей 3 (239), 629-640, 2008
4*2008
Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності
КІВ Іващенко М.В., Шкодіна І.В.
Економічний часопис-ХХІ, 4-7, 2015
32015
Вплив релігії на соціально-економічне становище країн світу в сучасних умовах
МВ Іващенко
Бізнес Інформ, 51-55, 2012
32012
Інституціональні характеристики споживчої поведінки домогосподарств на українському ринку в умовах кризових явищ в економіці
МВ Іващенко
Вісник уні-верситету банківської справи національного банку України, 12, 2001
32001
Актуальні питання сучасного стану та перспектив України на глобальних сировинних ринках
МВ Іващенко
Молодий вчений, 659-663, 2017
22017
Економічна поведінка вітчизняних робітників: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 7, 2010
22010
Особливості економічної поведінки домогосподарств на фінансових ринках: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць 5 (257), 1337 …, 2009
2*2009
Розвиток творчої уяви учнів у контексті STEM-освіти
СО Доценко, МВ Іващенко, ОО Щербакова, СА Доценко, МВ Иващенко, ...
Education and Science, Praha, 2017
12017
Панічна економічна поведінка в Україні як прояв споживчої ірраціональності
МВ Іващенко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 109-112, 2015
12015
Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація
МВ Іващенко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 454-462, 2012
12012
Макроекономічна політика України в умовах глобалізації
МВ Іващенко, ВВ Недождій
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 10-15, 2019
2019
Причини уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі
МВ Іващенко, ДК Руда
Гельветика, 2019
2019
Економічні відносини України з країнами Чорноморського економічного співробітництва
МВ Іващенко, НВ Ізюмцева
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20