Ірина Басараб | Iryna Basarab
Ірина Басараб | Iryna Basarab
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The study of lentil flour as a raw material for production of semi-smoked sausages
IR U. Drachuk, I. Simonova, B. Halukh, I. Basarab
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (11 (96)), 44-50, 2018
14*2018
Elaboration of production technology of semi-smoked sausages using lentil flour, thyme and juniper
I Markovych, M Paska, I Basarab
EUREKA: Life Sciences, 3-8, 2016
112016
TOXIC ELEMENTS IN LENTIL,THYME AND JUNIPER IN THE COMPOSITION OF SEMI-SMOKED SAUSAGES USING THE METHOD OF ATOMIC-ABSORPTION SPECTROMETRY WITH ATOMIZATION IN FLAME
OM Maria Paska, Iryna Simonova, Bogdan Galuch, Iryna Basarab
"EUREKA: Life Sciences" 4 (10), 35-42, 2017
52017
Корекція активності амінотрансфераз у компартментах клітин печінки неонатальних телят
М Срога, І Басараб, Л Калачнюк
Збірник тез. VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів …, 2011
52011
Екзогенне інгібування активності лактатдегідрогенази у субструктурах гепатоцитів неонатальних телят при аліментарній діареї
КГ Калачнюк М., Басараб І.
Збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів ЛНУ …, 2011
52011
ta in.(2015). Porivnialna otsinka yakosti chervonoho miasa, otrymanoho vid velykoi ta dribnoi rohatoi khudoby/Basarab IM
IM Basarab, MZ Paska, IS Romashko
Nauk. visnyk LNUVM ta BT im. SZ Hzhytskoho, Lviv 17 (4), 64, 0
5
Молекулярні ізоформи та активність лактатдегідрогенази у субструктурах клітин за дії екзогенних факторів
ГІК Л.Г. Калачнюк, І.М. Басараб, Д.О. Мельничук, C.Д.Мельничук, М.С ...
Біологія тварин 13 (№1-2), 99-103, 2011
42011
Окиснення лактату та локалізація лдг у субструктурах клітини за умов дії екзогенних факторів
ЛГ Калачнюк, ІМ Басараб, ДО Мельничук, CД Мельничук, МС Калачнюк, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Дія різних доз екзогенної кон’юговагої лінолевої кислоти (CLA) на жирокислотні спектри SFA, MUFA і PUFA печінки та ізомер-специфічність біоефекту
КГІ Барладин А.О., Калачнюк Л.Г., Сухорська О.П., Сидір І.М., Мароунек М.
Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького 10 (№2(37), Ч.1.), 12-16, 2008
42008
Вплив емульгаторів, стабілізаторів і структуроутворювачів на формування споживчих властивостей жирових продуктів
БІ Галух, МЗ Паска, УР Драчук, ІМ Басараб
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
3*2016
Транс-жиры-проблема современности
ИС Ромашко, ИМ Басараб
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
32016
Структурно-функціональні зрушення в ліпідах гепатоцитів і крові неонатальних телят за діареї та лікувальної дії ліпосом на основі фосфоліпідів молока
ЛГ Калачнюк, ІМ Басараб, ДО Мельничук, СД Мельничук, ГІ Калачнюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Ізозим ЛДГ5(М4 – γ2) – ключовий молекулярний маркер пошкоджень субструктур гепатоцитів у новонароджених телят за аліментарної діареї
ГІК Калачнюк, І.М. Басараб, Д.О. Мельничук, С.Д. Мельничук, М.С. Калачнюк
Наук. вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького 14 (№ 2(52), Ч.2), 39-43, 2012
2*2012
ІЗОЗИМ ЛДГ5 (М4-γ2)-КЛЮЧОВИЙ МОЛЕКУЛЯРНИЙ МАРКЕР ПОШКОДЖЕНЬ СУБСТРУКТУР ГЕПАТОЦИТІВ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ ЗА АЛІМЕНТАРНОЇ ДІАРЕЇ
L Kalachnyuk, I Basarab, D Mel'Nychuk, S Mel'Nychuk, M Kalachnyuk, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Зміни активності внутрішньоклітинних ензимів за дії токсиканта і протектора
ЛГ Калачнюк, ІМ Сидір-Басараб, ГІ Калачнюк, ДО Мельничук
Наук. вісн. ЛНУВМ та БТ ім. СЗ Ґжицького 11 (2), 41, 2009
22009
та ін. Зміни біохімічних показників крові за екзогенної дії алкоголю та фосфоліпідвмісних комплексів
ЛГ Калачнюк, ДО Мельничук, ІМ Сидір
Наук. вісн. НАУ, 117-120, 2008
22008
Порівняльна оцінка якості червоного м'яса, отриманого від великої та дрібної рогатої худоби
ІМ Басараб, МЗ Паска, ІС Ромашко, ЛК Молдаванова
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Роль кінцевої реакції анаеробного гліколізу в молекулярних механізмах регуляції обмінних процесів у гепатоцитах неонатальних телят за діареї
ГІК М.С. Калачнюк, І.М. Басараб, Л Г. Калачнюк, Д.О. Мельничук, С.Д. Мельничук
Біологія тварин 14 (№ 1-2), 121-127, 2012
12012
Вміст домінуючих високомолекулярних жирних кислот у крові та печінці телят за діареї
ГІК Л.Г. Калачнюк, І.М. Басараб, М.С. Калачнюк
Наук. вісн. НУБіП України, 59 – 63, 2012
1*2012
Oxidation of lactate and LDH localization in the substructures of cell under effect of exogenous factors
L Kalachnyuk, I Basarab, D Mel'Nychuk, S Mel'Nychuk, M Kalachnyuk, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20