Підписатись
Ірина Басараб | Iryna Basarab
Ірина Басараб | Iryna Basarab
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The study of lentil flour as a raw material for production of semi-smoked sausages
IR U. Drachuk, I. Simonova, B. Halukh, I. Basarab
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (11 (96)), 44-50, 2018
18*2018
Elaboration of production technology of semi-smoked sausages using lentil flour, thyme and juniper
I Markovych, M Paska, I Basarab
EUREKA: Life Sciences, 3-8, 2016
92016
Екзогенне інгібування активності лактатдегідрогенази у субструктурах гепатоцитів неонатальних телят при аліментарній діареї
КГ Калачнюк М., Басараб І.
Збірник тез VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів ЛНУ …, 2011
62011
TOXIC ELEMENTS IN LENTIL,THYME AND JUNIPER IN THE COMPOSITION OF SEMI-SMOKED SAUSAGES USING THE METHOD OF ATOMIC-ABSORPTION SPECTROMETRY WITH ATOMIZATION IN FLAME
OM Maria Paska, Iryna Simonova, Bogdan Galuch, Iryna Basarab
"EUREKA: Life Sciences" 4 (10), 35-42, 2017
52017
Корекція активності амінотрансфераз у компартментах клітин печінки неонатальних телят
М Срога, І Басараб, Л Калачнюк
Збірник тез. VІІ Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів …, 2011
52011
ta in.(2015). Porivnialna otsinka yakosti chervonoho miasa, otrymanoho vid velykoi ta dribnoi rohatoi khudoby/Basarab IM
IM Basarab, MZ Paska, IS Romashko
Nauk. visnyk LNUVM ta BT im. SZ Hzhytskoho, Lviv 17 (4), 64, 0
5
Молекулярні ізоформи та активність лактатдегідрогенази у субструктурах клітин за дії екзогенних факторів
ГІК Л.Г. Калачнюк, І.М. Басараб, Д.О. Мельничук, C.Д.Мельничук, М.С ...
Біологія тварин 13 (№1-2), 99-103, 2011
42011
Окиснення лактату та локалізація лдг у субструктурах клітини за умов дії екзогенних факторів
ЛГ Калачнюк, ІМ Басараб, ДО Мельничук, CД Мельничук, МС Калачнюк, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Amino acid composition of meat and bone meal from various manufacturers of pet food and animal feed
I Simonova, S Grabovskyi, U Drachuk, B Halukh, I Basarab
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 435-439, 2020
32020
Вплив емульгаторів, стабілізаторів і структуроутворю-вачів на формування споживчих властивостей жирових продуктів
B Halukh, M Paska, U Drachuk, I Basarab
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
3*2016
Транс-жиры-проблема современности
ИС Ромашко, ИМ Басараб
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
32016
Структурно-функціональні зрушення в ліпідах гепатоцитів і крові неонатальних телят за діареї та лікувальної дії ліпосом на основі фосфоліпідів молока
ЛГ Калачнюк, ІМ Басараб, ДО Мельничук, СД Мельничук, ГІ Калачнюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
Дія різних доз екзогенної кон’юговагої лінолевої кислоти (CLA) на жирокислотні спектри SFA, MUFA і PUFA печінки та ізомер-специфічність біоефекту
КГІ Барладин А.О., Калачнюк Л.Г., Сухорська О.П., Сидір І.М., Мароунек М.
Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького 10 (№2(37), Ч.1.), 12-16, 2008
32008
Expanding the range of sausage products of special purpose
B Halukh, U Drachuk, I Simonova, I Basarab, I Romashko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
22020
The use of pumpkin crumbs in pate technology and their functional characteristics
IM Basarab, UR Drachuk, IS Romashko, BI Halukh, II Simonova, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
22019
Ізозим ЛДГ5(М4 – γ2) – ключовий молекулярний маркер пошкоджень субструктур гепатоцитів у новонароджених телят за аліментарної діареї
ГІК Калачнюк, І.М. Басараб, Д.О. Мельничук, С.Д. Мельничук, М.С. Калачнюк
Наук. вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького 14 (№ 2(52), Ч.2), 39-43, 2012
22012
Oxidation of lactate and ldh localization in the substructures of cell under effect of exogenous factors
L Kalachnyuk, I Basarab, D Mel'Nychuk, S Mel'Nychuk, M Kalachnyuk, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Зміни активності внутрішньоклітинних ензимів за дії токсиканта і протектора
ЛГ Калачнюк, ІМ Сидір-Басараб, ГІ Калачнюк, ДО Мельничук
Наук. вісн. ЛНУВМ та БТ ім. СЗ Ґжицького 11 (2), 41, 2009
22009
та ін. Зміни біохімічних показників крові за екзогенної дії алкоголю та фосфоліпідвмісних комплексів
ЛГ Калачнюк, ДО Мельничук, ІМ Сидір
Наук. вісн. НАУ, 117-120, 2008
22008
Using of non-traditional raw materials in the technology of cooked sausages with functional purposes
I Basarab, U Drachuk, B Halukh, H Koval, I Simonova, N Herez
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20