Наталя Андрійчук (ORCID:0000-0001-8194-5417)
Наталя Андрійчук (ORCID:0000-0001-8194-5417)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1817рр.)
НМ Андрійчук
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011
112011
Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1861-1917 рр.)
НМ Андрійчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010
92010
Підготовка вчителя для народних шкіл України (кінець XIX–початок XX століття) як науково методологічна проблема
НМ Андрійчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 79-83, 2009
52009
Інклюзивна освіта в сучасній гуманітарній науці: понятійно-категоріальний апарат
НМ Андрійчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2016
32016
Початкова народна школа кінця ХІХ–початку ХХ ст.: ретроспектива її становлення
НМ Андрійчук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 115-118, 2006
32006
Професійна підготовка вчителя до роботи в інклюзивному середовищі: скандинавський досвід
НМ Андрійчук
Problemy nowoczesnejeducacji. Formy I metody pracy z uczniem ye specjalnymy …, 2016
22016
Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах інклюзивної освіти
НМ Андрійчук
Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки [Текст]: збірник наукових …, 2013
22013
Видатні українські вчені–вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти
НМ Андрійчук
Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 59-65, 2007
12007
Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників
НА Сейко, НМ Андрійчук
Нові технології навчання: збірник наукових праць, 299-305, 2020
2020
Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «Методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників
НМ Андрійчук, НА Сейко
Нові технології навчання: збірник наукових праць, 295-302, 2020
2020
Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця: матеріали VІ Міжнародної науково …
НМ Андрійчук, НА Сейко, ЛФ Могельницька, НВ Шигонська
Житомир: Видавництво ФО-П Левковець НМ, 2020
2020
Особливості відтворення онімів «Шляху королів» Б. Сандерсона українською мовою
ІБ Савельчук, НМ Андрійчук, ІВ Зорницька
Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки …, 2019
2019
Основи педагогіки вищої школи. Білінгвальний навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СС Вітвицька, НМ Андрійчук
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019
2019
Іншомовна компетентність–платформа професійного розвитку в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних …
НМ Андрійчук
Житомир: Видавництво ФО-П Левковець НМ, 2018
2018
Historical background of inclusive education development in the Nordic countries
НМ Андрійчук
Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника 4 (1), 2017
2017
«Мовні стратегії»: розвиток іншомовних компетенцій у студентів немовних спеціальностей
НМ Андрійчук
Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти–ІІ., 108-117, 2017
2017
Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці
НМ Андрійчук
ФО-П Левковець НМ, 2016
2016
Моделі спеціальної та інклюзивної освіти в сучасних дослідженнях американських і британських учених
НМ Андрійчук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
МОДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ И БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ
НМ АНДРІЙЧУК
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Спеціальна та інклюзивна моделі освіти у сучасних американських та британських дослідженнях
НМ Андрійчук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20