Подписаться
Cергій Шульга
Cергій Шульга
Національний університет харчових технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Яблучний порошок як добавка для підвищення харчової цінності карамелі
ОС Шульга, ТВ Каменчук, СІ Шульга
72012
Synthesis and study of 3-methyl-6H-indolo[2,3-b]quinoxalines
SI Shulga, NV Simurova, OS Shulga, NI Misa
Russian Journal of Organic Chemistry 50 (8), 1175-1179, 2014
62014
Химический состав и свойства красящих веществ тростникового сахара-сырца и продуктов его переработки
ЛД Бобровник, СИ Шульга, ГИ Шейко, НВ Дубинина
41986
Реакция солей 2-аминотиазолов с 1, 1, 3, 3-тетраэтоксипропаном
СИ Шульга, ВА Чуйгук
31972
ВА Ч у й г у к
СИ Шульга
Укр. хим. ж 36 (433), 37, 1970
31970
Синтез и исследование 3-метил-6Н-индоло [2, 3-b] хиноксалинов
СИ Шульга, НВ Симурова, ОС Шульга, Н Миса
22014
Apple powder in additives to enhance food value caramel.
O Shulga, T Kamenchuk, S Shulga
22012
Влияние молока и сыворотки на свойства съедобных пленок и покрытий
ОС Шульга, АП Перепелица, СИ Шульга
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Оптимізація технології виробництва екструзійних картоплепродуктів з використанням додаткової сировини
ОС Шульга, ЛВ Грибович, СІ Шульга
12014
Определение свинца в пектине
СИ Шульга, ВИ Баевская, ВН Ищенко, НЮ Зинченко
Сахар, 42-43, 2013
12013
Выделение пектиновых веществ из выжимок топинамбура
СИ Шульга, ВИ Баевская, НЮ Зинченко
12013
Физико-химические свойства пектина выделенного из топинамбура
СИ Шульга, ВИ Баевская, НЮ Зинченко, ВН Ищенко
12012
Вплив процесу екструзії на крохмаль екструзійних картопле продуктів
ОС Шульга, ВМ Ковбаса, СІ Шульга
Харчова наука і технологія, 60-62, 2011
12011
Полиметиновые красители из тиазоло (3, 2-а) пиримидиниевых солей и пиримимидо (2, 1-в) бензотиазолиевых солей
СИ Шульга, ВА Чуйгук
11971
Конденсация солей 2-аминотиазола и его бензопроизводных с трифторацетилацетоном
СИ Шульга, НВ Симурова, ОС Шульга
Журнал органической химии 57 (3), 384-390, 2021
2021
Синтез и исследование 6H-индоло[2,3-b]хиноксалинов
СИ Шульга, ОС Шульга
Журнал органической химии 56 (12), 1884-1890, 2020
2020
Модернізація вантажного ліфта для встановлення системи пристроїв, що збільшує продуктивність харчової пакованої продукції
ВО Гущик
2020
Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту
ОС Шульга, НВ Сімурова, СІ Шульга, ОП Перепелиця
2018
Вплив молока та сироватки на властивості їстівної плівки і покриття
ОС Шульга, ОП Перепелиця, СІ Шульга
2017
Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів
ОС Шульга, АІ Чорна, СМ Кобилінський, СІ Шульга
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20