Підписатись
Яцишин Вадим Валерійович
Яцишин Вадим Валерійович
Національний університет "Одеська юридична академія", Кафедра трудового права та права соц. заб.
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Do high tariffs provide high efficiency: a case of Ukrainian electricity distribution companies
AG Goncharuk, T Horobets, V Yatsyshyn, I Lahutina
Polityka Energetyczna 23, 2020
22020
Нормативне закріплення принципів соціального діалогу в основних міжнародно-правових актах
ВВ Яцишин
Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у …, 2021
12021
Правова природа та зміст принципів добровільності та прийняття реальних зобов’язань, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень у соціальному діалозі в сфері праці
ВВ Яцишин
Правові новели 1 (№14), 90-97, 2021
12021
The principle of legality and the rule of law principle in social dialogue in the world of work
VV Yatsyshyn
Одеса: Гельветика, 2020
12020
Деякі проблеми соціального діалогу в сфері праці на сучасному етапі
ВВ Яцишин
Соціально-гуманітарний вісник, 65-66, 2018
12018
Значення та характеристика змісту принципів соціального діалогу у сфері праці
ВВ Яцишин
Право і суспільство, 131-136, 2018
12018
Принципи законності, верховенства права, репрезентативності і правоможності сторін та їх представників як базові принципи соціального діалогу в Україні
ВВ Яцишин
KELM (Knowledge, Education, Law, Management) 2 (№5), 194-199, 2021
2021
Barriers to energy sustainability: A case study from Ukraine
A Goncharuk, V Khudolei, O Stanislavyk, V Yatsyshyn, Y Semenchuk
E3S Web of Conferences 307, 2021
2021
Правова природа та зміст принципів незалежності, рівноправності сторін, конструктивності та взаємодії у соціальному діалозі в сфері праці
ВВ Яцишин
Юридичний науковий електронний журнал 1 (№7), 329-332, 2021
2021
Принципи соціального діалогу у сфері праці
ВВ Яцишин
Одеса, 2021
2021
Normative consolidation of the principle of social dialogue in the world of work at the current stage
ВВ Яцишин
Правове забезпечення соціальної сфери: матеріали XI Міжнародної науково …, 2020
2020
The principle of legality and the rule of law principle in social dialogue in the world of work
ВВ Яцишин
Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф …, 2020
2020
Принципи соціального діалогу у сфері праці: міжнародні стандарти
ВВ Яцишин
Правова система України в умовах викликів міжнародного порядку: тези …, 2020
2020
Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр.–Вип. 34.–Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020.–190 с.© СГ НТМ «Новий курс», 2020© Автори, 2020
ПЗ Кучин, ІМ Акіншина, ОБ Березовська-Чміль, ОМ Внукова, ...
2020
Принцип законності та принцип верховенства права у соціальному діалозі в сфері праці
ВВ Яцишин
. Захист прав дітей та молоді: світ і Україна: мат. доп. ІІ міжн. наук. конф …, 2019
2019
Principle of openness and publicity of social dialogue in the world of work
ВВ Яцишин
Правове забезпечення соціальної сфери, 282-284, 2019
2019
Соціальний діалог у сфері праці як засіб забезпечення соціальної безпеки держави
ВВ Яцишин
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів …, 2019
2019
Нормативне закріплення принципів соціального діалогу у сфері праці.
ВВ Яцишин
Прикарпатський юридичний вісник. 1 (№1 (22)), 82-84, 2018
2018
Наукова експертиза нормативного акта в контексті нормотворчості представницьких органів місцевого самоврядування в Україні
ВВ Яцишин
Матеріали доповіді на науковому гуртку з Конституційного права України, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19