Юлія Мізік
Юлія Мізік
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 2.
НІ Гордієнко, ОВ Харламова, МЮ Карпенко
Xарків: ХНАМГ, 2007
412007
Методи стратегічного аналізу: Навчально-методичний посібник
КА Мамонов, БГ Скоков, ОО Короп, ЮІ Мізік
122007
Шляхи удосконалення політики інвестування в регіонах України
ЛО Кизилова, ЮІ Мізік
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
42007
Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві
ЮІ Мізік, ГІ Писаревська
Актуальні проблеми економіки, 365-372, 2014
32014
Методика внутреннего аудита персонала на предприятии
ЮІМ Ганна Іллівна Писаревська
Вісник Чернігівського Державного технологічного університету. Серія …, 2013
3*2013
Моделі аналізу фінансового стану житлово-комунальних підприємств регіонів України
ЮІ Мізік
Коммунальное хозяйство городов, 194-203, 2008
32008
Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку
Д Железняк
Режим доступу: http://konf. amsfo. com. ua/ocinka-osnovnix-zasobiv-za …, 0
3
Оцінка загроз фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу на основі методу аналізу ієрархій
ЮІ Мізік
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
22014
Процедуры экспертного анализа в выборе доминантных угроз возникновения и обострения кризисных ситуаций на коммунальных предприятиях г. Харькова
ЮИ Мизик
Научный информационный журнал «БИЗНЕСИНФОРМ, 30-34, 2010
22010
Моделі оцінки значимості загроз кризових загострень на підприємствах житлово-комунального комплексу
ЮІ Мізік
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип 256, 1864-1870, 0
2
Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства
ЮІ Мізік, ТВ Момот, СЯ Політучій
Актуальні проблеми економіки, 167-174, 2016
12016
Specific features of personnel crisis management in facilitating personnel security at an enterprise
II Mizik, AI Pysarevska
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 365, 2014
12014
Провідні методи та інструменти страгегічного моніторингу фінансово–економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення
ЮІ Мізік, ОО Конопліна, ВВ Панов, НА Ярошенко
Вид-во УжНУ" Говерла", 2017
2017
Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб
YI Mizik, OO Konoplina, VV Panov
Економічний аналіз 25 (2), 108-114, 2016
2016
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань» для студентів спеціальності 131 …
БП Татарин, МІ Підгурський, СЮ Мариненко
2016
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ЮІ Мізік, НА Ярошенко
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 61, 2016
2016
Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб
ЮІ Мізік, ОО Конопліна, ВВ Панов
Тернопільський національний економічний університет, 2016
2016
Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб
ЮІ Мізік, ОО Конопліна, ВВ Панов
Тернопільський національний економічний університет, 2016
2016
ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE IN STRATEGIC MONITORING OF PERSONNEL SECURITY AT AN ENTERPRISE
TV Momot, II Mizik, SY Polituchyi
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 167, 2016
2016
Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії
ЮІ Мізік, ОО Конопліна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 191-195, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20