Follow
Алла Мілька, Алла Милька, Alla Milka, ORCID http://orcid.org/0000-0003-1394-6746
Алла Мілька, Алла Милька, Alla Milka, ORCID http://orcid.org/0000-0003-1394-6746
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський
Verified email at uccu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 260, 2017
1062017
Сучасний інструментарій управління прибутковістю підприємств і організацій в ринкових умовах господарювання
АІ Мілька
Видавництво Львівської політехніки, 2011
82011
Інформаційно-облікова модель управління прибутком підприємств
ВЯ Плаксієнко, ВА Кулик, АІ Мілька
62021
Окремі аспекти управління економічною безпекою підприємств, як фактора їх ефективного функціонування
ВЛ Вороніна, АІ Мілька
62020
Стратегічний підхід до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності споживчої кооперації
АІ Мілька
Технологический аудит и резервы производства 5 (5 (25)), 43-48, 2015
42015
Стратегічний підхід до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності споживчої кооперації
АІ Мілька
Технологический аудит и резервы производства 5 (5 (25)), 43-48, 2015
42015
Аналіз сучасного інструментарію управління прибутковістю підприємства в ринкових умовах господарювання
А І., Мілька
Економічний аналіз : зб. наук. праць / редкол.: С. І. Шкарабан [та ін …, 2011
4*2011
Соціально-економічна ефективність кооперативних підприємств та національних кооперативних систем (нові теоретико-методологічні підходи)
ВВ Гончаренко, АІ Мілька
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2019
32019
Роздрібний товарооборот як економічна категорія та його значення для управління
ВЛ Вороніна, АІ Мілька
Полтава: РВВ ПДАА, 2018
32018
Інструментарій управління підприємствами у контексті підвищення ефективності їх діяльності.
АІ Мілька, ТВ Чижик
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, С. 285-291., 2019
22019
Ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації
АІ Мілька
22016
Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України
АІ Мілька
Економіка, фінанси, право. – 2013. - № 6. – С. 23 -27., 2013
22013
Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України
АІ Мілька
Економіка. Фінанси. Право, 23-27, 2013
22013
Удосконалення механізму управління прибутком на торгівельних підприємствах в умовах розвитку кризових явищ
АІ Мілька
Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 81–84., 2011
22011
Assessing overall level of enterprise’s environmental security: possibilities of applying modern economic and mathematical methods
V Plaksiienko, V Kulyk, A Milka, Y Karpenko, M Liubymov
12020
Organizational and accounting basis of electronic document management of enterprise
S Romanova, I Nazarenko, A Oriekhova, A Milka, O Tsvirko
Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23, 1-6, 2019
12019
Теоретичні та історичні засади формування соціально-економічної природи споживчої кооперації
АІ Мілька
ScienceRise 9 (1), 2015
12015
Сільськогосподарські кооперативи та розвиток споживчої кооперації в торговельній галузі України
ОФ Савченко, АІ Мілька
Агросвіт, 40-44, 2012
12012
Прибуток підприємства: історичний та сучасний аспекти
ОП Лугівська, АІ Мілька
12009
Проблеми функціонування системи електронних публічних закупівель
АІ Мілька, АС Срібніченко
Національний авіаційний університет, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20