Алла Мілька, Алла Милька, Alla Milka, ORCID http://orcid.org/0000-0003-1394-6746
Алла Мілька, Алла Милька, Alla Milka, ORCID http://orcid.org/0000-0003-1394-6746
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
772008
Сучасний інструментарій управління прибутковістю підприємств і організацій в ринкових умовах господарювання
АІ Мілька
Видавництво Львівської політехніки, 2011
52011
Соціально-економічна ефективність кооперативних підприємств та національних кооперативних систем (нові теоретико-методологічні підходи)
ВВ Гончаренко, АІ Мілька
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
32019
Стратегічний підхід до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності споживчої кооперації
АІ Мілька
Технологический аудит и резервы производства, 43-48, 2015
32015
Стратегічний підхід до підвищення ефективності соціально-економічної діяльності споживчої кооперації
АІ Мілька
Технологический аудит и резервы производства, 43-48, 2015
32015
Удосконалення механізму управління прибутком на торгівельних підприємствах в умовах розвитку кризових явищ
АІ Мілька
Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 81–84., 2011
22011
Аналіз сучасного інструментарію управління прибутковістю підприємства в ринкових умовах господарювання
А І., Мілька
Економічний аналіз : зб. наук. праць / редкол.: С. І. Шкарабан [та ін …, 2011
22011
Роздрібний товарооборот як економічна категорія та його значення для управління
ВЛ Вороніна, АІ Мілька
Полтава: РВВ ПДАА, 2018
12018
Ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації
АІ Мілька
12016
Теоретичні та історичні засади формування соціально-економічної природи споживчої кооперації
АІ Мілька
ScienceRise 9 (1), 2015
12015
Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України
АІ Мілька
Економіка, фінанси, право. – 2013. - № 6. – С. 23 -27., 2013
12013
Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України
АІ Мілька
Економіка. Фінанси. Право, 23-27, 2013
12013
Сільськогосподарські кооперативи та розвиток споживчої кооперації в торговельній галузі України
ОФ Савченко, АІ Мілька
Агросвіт, 40-44, 2012
12012
Прибуток підприємства: історичний та сучасний аспекти
ОП Лугівська, АІ Мілька
12009
Методичні рекомендації" Екологічна економіка"
АІ Мілька
2020
тези
АІ Мілька
2020
Нова парадигма членства й механізму управління прибутком кооперативних підприємств та організацій України
АІ Мілька
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
2019
Етапи застосування матричної моделі для прийняття управлінських рішень
МА І., ВВ Л.
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма …, 2019
2019
Інструментарій управління підприємствами у контексті підвищення ефективності їх діяльності.
АІ Мілька, ТВ Чижик
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, С. 285-291., 2019
2019
Matrix model for administrative decision-making: Stages of application
АІ Milka, VL Voronina
Науковий вісник Одеського національного університету ім.. І. І. Мечникова …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20