Follow
Ус Ольга Володимирівна, Ус Ольга Владимировна, Olga Us
Ус Ольга Володимирівна, Ус Ольга Владимировна, Olga Us
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2-х т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ІО Зінченко, ЛМ Кривоченко, ...
Х. : Право 1 (Загальна частина), 376 с., 2013
652*2013
Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації
ОВ Ус
56*2018
Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину
ОВ Ус
Х. : Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007
432007
Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті
ОВ Ус
Вісн. Нац. акад. правов. наук України : зб. наук. пр., С. 149-159., 2014
142014
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті
ВІ Тютюгін, ОВ Ус
Питання боротьби зі злочинністю, С. 36-47., 2010
132010
Провокція підкупу : аналіз складу злочину й питання кваліфікації
ОВ Ус
Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту : зб. наук. пр. Серія "Юриспруденція …, 2015
112015
Кваліфікація злочинів: сутність та поняття
ОВ Ус
Вісн. Харкі. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія "Право" 17 (1106), С. 171-175., 2014
112014
Склад злочину як підстава кримінально-правової оцінки вчиненого діяння
ОВ Ус
Visegrad Journal on Human Rights, С. 196-201., 2016
72016
Кваліфікація малозначного діяння
ОВ Ус
Держава та регіони. Серія: Право, 60, 2018
62018
Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками об’єкта складу злочину
ОВ Ус
Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право» 2 (41), С. 139-144., 2016
52016
Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення
ОВ Ус, МВ Ус
Право і суспільство, С. 82-87., 2015
52015
Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України
ОВ Ус
Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки» 4 (2), С. 56-61., 2014
52014
Кримінально-правовий вплив: сутність і зміст
ОВ Ус
Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук …, 2013
5*2013
Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким
ОВ Ус
Вісн. Акад. правов. наук України : зб. наук. пр., С. 182-191., 2011
52011
Кваліфікація злочину за ознаками суб’єктивної сторони складу злочину
ОВ Ус
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2 …, 2018
42018
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» відповідно до вимог ECTS для …
АО Байда, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВВ Гальцова, СВ Гізімчук, ...
Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015
4*2015
Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз Постанов Пленуму Верховного Суду України
ОВ Ус
Право і суспільство 2 (6 - 1), С. 315-321., 2014
42014
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
ОВ Ус
Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб., С. 98-105., 2011
42011
Кримінально-правові проблеми застосування амністії в Україні
ОВ Ус
Вісн. Акад. правов. наук України : зб. наук. пр., С. 178-186., 2010
42010
Відповідальність за підбурювання до злочину: Навч. посіб.
ОВ Ус
Х.: Право, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20