Подписаться
Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013
80*2013
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України
ВВ Олійник, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки 12, 460, 2016
49*2016
Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів: монографія
СС Галасюк, ОВ Шикіна
Одеса: Атлант, 2015
27*2015
Аналіз структури туристичних потоків Одеської області
ОВ Шикіна, ІЛ Ліптуга
Глобальні та національні проблеми економіки, 114-127, 2015
20*2015
Regional trends of the tourist flow in Ukraine
S Nezdoyminov, O Shykina
structure 2019576 (15159), 1647390, 2015
182015
Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі
КГМ Шикіна О.В. Даниліна С.О.
Причорноморські економічні студії 1 (52), С. 29-34., 2020
17*2020
Динаміка показників міжнародного туризму
ОВ Шикіна, ЯЄ Гончаренко, РС Козловський
Інфраструктура ринку.–Одеса: Причорноморський науководослідний інститут …, 2019
17*2019
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції/За заг. ред
ВГ Герасименко, О Михайлюк, С Галасюк, І Давиденко
ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк. Київ: ФОП Гуляєва ВМ, 2019
16*2019
Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ВФ Семенов, СС Галасюк, ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 202-212, 2015
16*2015
Моніторинг туристичного потоку в контексті стратегії регіонального розвитку
ОВ Шикіна, СГ Нездоймінов
Dezvoltarea sistemelor sociale și economice întrun mediu competitiv la nivel …, 2016
14*2016
Prospects of development of tourist flow in Ukraine
S Nezdoyminov, O Shykina
Modern European Researches, 82-90, 2016
142016
Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ОВ Шикіна
ступеня кандидат економічних наук: 08.00. 04. Одеса, 2015, 2015
112015
Тенденції розвитку європейського ринку готельних послуг
О Шикіна, ЯЄ Гончаренко, РС Козловський
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2019
102019
Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж
ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 210, 2018
102018
Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України
ОВ Шикіна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 275-279, 2017
102017
Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства
АО Литовка, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 416-420, 2016
102016
Структура ринку засобів розміщення Одеського регіону
СС Галасюк
Науковий вісник: Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська …, 2008
10*2008
Шляхи підвищення привабливості регіону за рахунок розвитку квест-атракцій
ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 460-464, 2016
92016
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
РІЮ Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є.
Інфраструктура ринку, 213-219, 2020
82020
Теоретичні основи діяльності концептуальних готелів та їх класифікація
ОВ Шикіна, ГІ Фадєєва
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 212-219, 2017
82017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20