Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013
55*2013
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України [Електронний ресурс]
ВВ Олійник, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки 12, 460, 2016
332016
Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів: монографія
СС Галасюк, ОВ Шикіна
Одеса: Атлант, 2015
21*2015
Аналіз структури туристичних потоків Одеської області
ОВ Шикіна, ІЛ Ліптуга
Глобальні та національні проблеми економіки, 114-127, 2015
162015
Regional trends of the tourist flow in Ukraine
S Nezdoyminov, O Shykina
structure 2019576 (15159), 1647390, 2015
152015
Prospects of development of tourist flow in Ukraine
S Nezdoyminov, O Shykina
Modern European Researches, 82-90, 2016
132016
Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ВФ Семенов, СС Галасюк, ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 202-212, 2015
112015
Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ОВ Шикіна
Одеса, 2015
112015
Динаміка показників міжнародного туризму
ОВ Шикіна, Я Гончаренко, Р Козловський
Інфраструктура ринку.–Одеса: Причорноморський науководослідний інститут …, 2019
102019
Моніторинг туристичного потоку в контексті стратегії регіонального розвитку
ОВ Шикіна
Dezvoltarea sistemelor sociale și economice întrun mediu competitiv la nivel …, 2016
102016
Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж
ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 210, 2018
82018
Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України
ОВ Шикіна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 275-279, 2017
82017
Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства
АО Литовка, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 416-420, 2016
82016
Тенденції розвитку Європейського ринку готельних послуг
О Шикіна, Я Гончаренко, Р Козловський
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 268, 2019
72019
Малый бизнес в сфере туризма и гостеприимства как фактор социального предпринимательства
СГ Нездойминов, ОВ Шикина
Социальное предпринимательство в современных экономических условиях, 91-96, 2016
7*2016
Шляхи підвищення привабливості регіону за рахунок розвитку квест-атракцій
ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 316-327, 2016
72016
Прецеденти нормативно-правового забезпечення діяльності малих готелів в Україні
СС Галасюк, ОВ Гусєва
Вісник ДонНУЕТ. Серія «Економічні науки».–Донецьк: ДонНУЕТ, 207-214, 2011
72011
Структура ринку засобів розміщення Одеського регіону
СС Галасюк
Науковий вісник Одеського державного економічного університету, 76, 2008
7*2008
Моніторинг структури готельних брендів Європи
О Шикіна
Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], 178-201, 2019
62019
Доцільність застосування матричних методів для оцінки конкурентоспроможності малих готелів
ОВ Гусєва
Материали за VIII Международна научна практична конференция,«Бъдещите …, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20