Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: Астропринт, 2013
50*2013
Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів: монографія
СС Галасюк, ОВ Шикіна
Одеса: Атлант, 2015
19*2015
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України [Електронний ресурс]
ВВ Олійник, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки 12, 460, 2016
162016
Аналіз структури туристичних потоків Одеської області
ОВ Шикіна, ІЛ Ліптуга
Глобальні та національні проблеми економіки, 114-127, 2015
162015
Regional trends of the tourist flow in Ukraine
S Nezdoyminov, O Shykina
structure 2019576 (15159), 1647390, 2015
142015
Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ОВ Шикіна
Одеса, 2015
112015
Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ВФ Семенов, СС Галасюк, ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 202-212, 2015
102015
Prospects of development of tourist flow in Ukraine
S Nezdoyminov, O Shykina
Modern European Researches, 82-90, 2016
82016
Динаміка показників міжнародного туризму
ОВ Шикіна, Я Гончаренко, Р Козловський
Інфраструктура ринку.–Одеса: Причорноморський науководослідний інститут …, 2019
72019
Моніторинг туристичного потоку в контексті стратегії регіонального розвитку
ОВ Шикіна
Dezvoltarea sistemelor sociale și economice întrun mediu competitiv la nivel …, 2016
72016
Прецеденти нормативно-правового забезпечення діяльності малих готелів в Україні
СС Галасюк, ОВ Гусєва
Вісник ДонНУЕТ. Серія «Економічні науки».–Донецьк: ДонНУЕТ, 207-214, 2011
72011
Структура ринку засобів розміщення Одеського регіону
СС Галасюк
Науковий вісник Одеського державного економічного університету, 76, 2008
7*2008
Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства
АО Литовка, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 416-420, 2016
62016
Доцільність застосування матричних методів для оцінки конкурентоспроможності малих готелів
ОВ Гусєва
Материали за VIII Международна научна практична конференция,«Бъдещите …, 2012
62012
Аналіз термінологічного апарату національних стандартів України по засобах розміщення туристів
СС Галасюк, ОВ Гусєва
Економіка Криму.–2011.–Вип 3 (36), 40-45, 2011
62011
Ціни як індикатор ділової активності на ринку готельних послуг крупного міста
ОВ Гусєва
Вісник соціально-економічних досліджень/Одес. держ. екон. ун-т, 44-51, 2010
62010
Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж
ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 210, 2018
52018
Сучасний стан розвитку готельного бізнесу Одеської області
ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 413-420, 2016
52016
Малый бизнес в сфере туризма и гостеприимства как фактор социального предпринимательства
СГ Нездойминов, ОВ Шикина
Социальное предпринимательство в современных экономических условиях, 91-96, 2016
5*2016
Шляхи підвищення привабливості регіону за рахунок розвитку квест-атракцій
ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 316-327, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20