Підписатись
Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Шикіна Ольга Володимирівна / Shykina Olga
Інші іменаГусєва Ольга Володимирівна
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко, СС Галасюк, СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 2013
91*2013
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України
ВВ Олійник, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки 12, 460, 2016
65*2016
Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі
КГМ Шикіна О.В. Даниліна С.О.
Причорноморські економічні студії 1 (52), С. 29-34., 2020
32*2020
Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів: монографія
СС Галасюк, ОВ Шикіна
Одеса: Атлант, 2015
30*2015
Аналіз структури туристичних потоків Одеської області
ОВ Шикіна, ІЛ Ліптуга
Глобальні та національні проблеми економіки, 114-127, 2015
27*2015
Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції
ВГ Герасименко, ОЛ Михайлюк, СС Галасюк, ЯЄ Гончаренко
25*2019
Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ВФ Семенов, СС Галасюк, ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 202-212, 2015
21*2015
Динаміка показників міжнародного туризму
ОВ Шикіна, ЯЄ Гончаренко, РС Козловський
Інфраструктура ринку.–Одеса: Причорноморський науководослідний інститут …, 2019
19*2019
Regional trends of the tourist flow in Ukraine
S Nezdoyminov, O Shykina
structure 2019576 (15159), 1647390, 2015
192015
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
РІЮ Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є.
Інфраструктура ринку, 213-219, 2020
172020
Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства
АО Литовка, ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв, 416-420, 2016
172016
Моніторинг туристичного потоку в контексті стратегії регіонального розвитку
ОВ Шикіна, СГ Нездоймінов
Dezvoltarea sistemelor sociale și economice întrun mediu competitiv la nivel …, 2016
16*2016
Тенденції розвитку європейського ринку готельних послуг
ОВ Шикіна, ЯЄ Гончаренко, РС Козловський
Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки …, 2019
15*2019
Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж
ОВ Шикіна
Актуальні проблеми економіки, 210, 2018
152018
Prospects of development of tourist flow in Ukraine
N Sergey, S Olga
Modern European Researches, 82-90, 2016
152016
Теоретичні основи діяльності концептуальних готелів та їх класифікація
ОВ Шикіна, ГІ Фадєєва
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 212-219, 2017
122017
Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України
ОВ Шикіна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 275-279, 2017
122017
Організаційно-економічне забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості
ОВ Шикіна
ступеня кандидат економічних наук: 08.00. 04. Одеса, 2015, 2015
122015
Малый бизнес в сфере туризма и гостеприимства как фактор социального предпринимательства
СГ Нездойминов, ОВ Шикина
Социальное предпринимательство в современных экономических условиях, 91-96, 2016
11*2016
Шляхи підвищення привабливості регіону за рахунок розвитку квест-атракцій
ОВ Шикіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 460-464, 2016
112016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20