Петриченко Сергій Володимирович / Serhii Petrychenko (orcid.org/0000-0003-3424-5316)
Петриченко Сергій Володимирович / Serhii Petrychenko (orcid.org/0000-0003-3424-5316)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Часткові розряди в зерновій масі під дією сильного електричного поля
О. М. Берека, С. М. Усенко, С. В. Петриченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
13*2011
Частковi розряди в зерновiй масi пiд дiєю сильного електричного поля
ОМ Берека, СМ Усенко, СВ Петриченко
Працi Таврiйського державного агротехнiчного унiверситету. Мелiтополь: ТДАТУ 6, 2011
92011
Нові матеріали для пакування харчових продуктів
С. В. Петриченко, О. В. Гвоздєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2014
4*2014
Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій
І. П. Назаренко, В. Ф. Яковлєв, О. І. Лобода, С. В. Петриченко
Вісник Сумського національного аграрного університета: наук. журнал, 117-122, 2012
32012
Особливості мікропроцесорної системи контролю і управління технологічним процесом термообробки варених ковбас
СВ Петриченко, ОІ Лобода
ТДАТУ, 2011
32011
Вплив температури і вологості на структурно-механічні та електричні властивості харчових продуктів
С. В. Петриченко, І. П. Назаренко, О. М. Берека
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2005
3*2005
Удосконалення молоткового ротора зернової кормодробарки
ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, СВ Петриченко, СВ Петриченко
ХДУХТ, 2019
22019
Визначення тривалості підсушування ковбасних виробів
СВ Петриченко, ВО Олексієнко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
22019
Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока
Н Паляничка, С Петриченко, Г Антонова, Л Левченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 17 (1), 2018
22018
Інноваційні методики викладання технічних дисциплін
СВ Петриченко, СВ Петриченко, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко
ТДАТУ, 2017
22017
Біорозкладаємі полімерні матеріали для упаковки
С. В. Петриченко, О. В. Гвоздєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
2*2015
Електрична очистка діалектричних рідин
І. П. Назаренко, С. В. Петриченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах …, 2008
2*2008
Аналіз параметрів ротора малогабаритної зернової молоткової дробарки
ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, СВ Петриченко
ФОП Однорог ТВ, 2019
12019
Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів
С. В. Петриченко, В. О. Олексієнко, Н. О. Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2016
1*2016
Опис до патенту на корисну модель№ 146493" Гомогенізатор для рідких продуктів"
СВ Петриченко, СВ Петриченко, ОВ Гвоздєв, АВ Гвоздев, ...
Національний орган інтелектуальної власності, 2021
2021
Визначення тривалості обсмажування ковбасних виробів
СВ Петриченко, СВ Петриченко, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко
ТДАТУ, 2020
2020
Вплив зношування молотків зернової дробарки на ефективність процесу подрібнення
ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, СВ Петриченко, СВ Петриченко
ТДАТУ, 2020
2020
Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник
КО Самойчук, КО Самойчук, ВС Бойко, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ...
Мелітополь: Видавничий будинок «ММД», 2020
2020
Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду
ГІ Харитонова, АИ Харитонова, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ...
ТДАТУ, 2020
2020
Аналіз дозаторів пакувальних машин для сипучих матеріалів
СВ Петриченко, СВ Петриченко, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ...
ТДАТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20