Морарь Микола Васильович / Morar Mykola (ORCID: 0000-0001-7376-1730)
Морарь Микола Васильович / Morar Mykola (ORCID: 0000-0001-7376-1730)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політична комунікація в іміджмейкерстві партійного лідера
МВ Морарь
Гілея: науковий вісник, 329-333, 2014
42014
Політична опозиція як невід’ємний компонент демократичного суспільства і правової держави
МВ Морарь
Грані, 102-107, 2014
42014
Партійна комунікація як різновид політичної комунікації
МВ Морарь
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 37-41, 2011
32011
Порівняльний аналіз понять «політичний лідер» та «партійний лідер»
МВ Морарь
Дні науки філософського факультету-2010: Міжнародна наукова конференція (21 …, 2010
32010
Особливості формування партійних лідерів в умовах політичної структуризації українського суспільства
МВ Морарь
Грані, 2010
32010
Політична опозиція як невід’ємний елемент політичної системи суспільства
МВ Морарь
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П …, 2017
22017
Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми становлення та розвитку
МВ Морарь
Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / ДНУ ім. О …, 2017
22017
Толерантність як принцип політичної діяльності партійних лідерів
МВ Морарь
Грані, 152-157, 2014
22014
Специфіка внутрішньопартійної діяльності партійних лідерів сучасної України
МВ Морарь
Грані, 2011
22011
Політичне лідерство: проблеми теорії та методології
МВ Морарь
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
22010
Політична освіта як фактор формування політичної культури українського суспільства
МВ Морарь, НВ Морарь
12018
Political leadership in modern Ukraine: problems of formation and development
NV Morar
Grani 20 (2), 5-9, 2017
12017
Політичний портрет сучасного партійного лідера: теоретико-методологічний аспект
МВ Морарь, ЮС Назарук
Грані, 12-19, 2016
12016
Партійний лідер у системі політичних комунікацій: теорія і практика
МВ Морарь
Грані, 6-11, 2016
12016
Формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності: здобутки і проблеми
МВ Морарь
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Партійне лідерство як різновид політичного лідерства
МВ Морарь
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: наук …, 2011
12011
Партійне лідерство як політичне явище : монографія
МВ Морарь
12011
Партійне лідерство як чинник активізації політичних процесів трансформаційних суспільств
МВ Морарь
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2011
12011
Сучасна українська політична думка про лідерство (політологічний аспект)
МВ Морарь
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 215-218, 2009
12009
Політологія: методичнi вказiвки до практичних занять для здобувачiв ступеня вищої освiти «Бакалавр» з ycix спецiальностей
МВ Морарь, НВ Морарь
Мелiтополь: ФО-П Однорог ТВ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20