Підписатись
Сергій Петрович Драчук / Драчук С.П. / Serhii Drachuk
Сергій Петрович Драчук / Драчук С.П. / Serhii Drachuk
доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів: монографія
ЮМ Фурман, ВМ Мірошніченко, СП Драчук
К.: НУФВСУ, вид-во «Олімп. л-ра, 24-43, 2013
1032013
Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17–19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень
СП Драчук
СП Драчук–К., 2006.–20с, 2006
282006
Вплив фізичних тренувань різної спрямованості на фізичні якості студентів вузу
ЮМ Фурман, СП Драчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
212004
Кореляційні взаємозв’язки аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму з якісними параметрами рухової діяльності студентів чоловічої статі (17–19 років)
ЮМ Фурман, СП Драчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
182005
Шляхи вдосконалення швидкісних якостей школярів на етапі початкової підготовки
С Драчук
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2016
112016
Перспективнi моделi фiзкультурно-оздоровчих технологiй у фiзичному вихованнi студентiв вищих навчальних закладiв: монографiя
ЮМ Фурман, ВМ Мiрошнiченко, СП Драчук
82013
Можливості корекції фізичного стану юнаків засобами фізичної культури в умовах навчання у вищому закладі освіти
С Драчук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб …, 2005
72005
Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих легкоатлеток-бар'єристок на основі розвитку фізичних якостей
І Кульчицька, С Драчук, І Шемчак, Д Кулик
ТОВ «Планер», 2019
62019
Педагогічні технології розвитку швидкісно-силових якостей в учнів 12–13 років
С Драчук, О Брезденюк, Т Дідик, Ю Чуйко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 42-49, 2019
52019
РЕАБІЛІТАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ФІЗИ-ЧНИМИ ВПРАВАМИАЕРОБНОГО ТА АНАЕРОБНОГО СПРЯМУВАННЯ
ЮМ Фурман, СП Драчук
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 1999
31999
Оцінка фізичного стану старшокласників закладів середньої освіти
С Драчук, Т Дідик, І Кульчицька, Н Свірщук
ТОВ «Планер», 2019
12019
Характеристика змагальної діяльності та спеціальної фізичної підготовленості волейболісток студентської команди.
С Драчук, Ю Чуйко
ТОВ «Планер», 2018
12018
–Оптимізація тренувального процесу бігунів-спринтерів на основі раціонального співвідношення навантажень різного спрямування
С Драчук, О Брезденюк, Т Дідик
ТОВ «Планер», 2018
12018
Вплив занять з використанням різних засобів розвитку швидкості на функціональний стан організму легкоатлетів-початківців
С Драчук, С Драчук, М Черниш, М Черныш
Вінниця: ТОВ" Планер", 2017
12017
МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ХЛОПЧИКІВ 10-11 РОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ
СП Драчук, ВМ Мірошніченко, ОГ Мельник, ЮВ Віннік
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 0
1
Вдосконалення функціональної та фізичної підготовленості кваліфікованих легкоатлетів шляхом застосування методики енергетичного дихання
С Драчук, Т Дідик, В Поляк, І Кульчицька, В Порядіна
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, 160-167, 2020
2020
Передумови вдосконалення техніко-тактичної майстерності у нападі кваліфікованих волейболісток–студенток вищого навчального закладу
С Драчук, Т Дідик, І Кульчицька, А Самолюк, Г Кудина
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 61-70, 2020
2020
Оцінка підготовленості волейболістів студентських команд різної статі
СП Драчук
Вінниця ТОВ фірма «Планер»., 2017
2017
Реабилитация физического здоровья студентов высшего учебного заведения физическими упражнениями аэробной и анаэробной направленности
ЮН Фурман, СП Драчук
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2007
2007
Возможности реабилитации соматического здоровья юношей 17-19 лет тренировками силовой направленности
ЮН Фурман, СП Драчук
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20