Підписатись
Volodymyr Tokar
Volodymyr Tokar
Department of Software Engineering and Cybersecurity, State University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
952016
Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб.
ЮМ Руденко, ВВ Токар
К.: КНЕУ, 2010
212010
Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн ЄС
О Вінська, В Токар
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 32-36, 2016
152016
Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС
О Вінська, В Токар
Глобальні та національні проблеми економіки, 18-22, 2016
142016
Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства
ТВ Блудова, ВВ Токар
Ефективна економіка, 2013
142013
Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств та економічна безпека України: Монографія
ВВ Токар
К.: ТОВ «ПанТот, 2013
132013
Оподаткування майна в Україні: зарубіжний досвід та перспективи удосконалення
ВВ Токар, ЄС Хорошаєв
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
112012
Gender Equality and Socioeconomic Development of the European Union Member-States
O Vinska, V Tokar
Skhidna Yevropa: Ekonomika, Biznes ta Upravlinnya (Eastern Europe: Economics …, 2016
72016
Post-communist financial and economic development: cluster analysis of selected countries
M Reiff, V Tokar
Економічний часопис-ХХІ, 12-17, 2016
72016
Інституційні інструменти мобілізаційно-інноваційної національної моделі
В Токар
Дослідження міжнародної економіки, 2011
62011
Interdependence of Gender Equality and Innovation Competitiveness of the EU Countries
O Vinska, V Tokar
Global’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky (Global and National Problems …, 2016
52016
Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС
ОЙ Вінська, ВВ Токар
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
52016
Правове регулювання ринку цінних паперів: навчальний посібник
КВ Муравйов, ОВ Субочев, ВВ Токар
T︠S︡entr uchbovoï literatury, 2012
42012
Gendered perceptions of professional development in academia: evidence from a Ukrainian university
S Tsymbaliuk, L Kurchenko, V Tokarchuk, O Vinska, T Shkoda
Svitlana Tsymbaliuk, Lina Kurchenko, Volodymyr Tokar, Oksana Vinska and …, 2020
32020
Assessing the Level of Enterprise Reengineering in the Context of Global Digitalization
H Chmeruk, V Tokar, L Sybyrka, O Shaposhnik, O Melnyk
IJRTE 8 (4), 4103-4109, 2019
32019
Студентоцентризм у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: імплементація в Україні досвіду університетів США
ВВ Токар, ВВ Токарь
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються
ЛВ Руденко-Сударєва, ОМ Мозговий, ВВ Токар
Київ: КНЕУ. 2015.-270 с., 2014
32014
The European Union TNCs’ investment strategies of innovation development
T Frolova, V Tokar
Економічний часопис-ХХІ, 13-16, 2014
32014
Modeling of innovation and investment activity in the context of enterprise economic security
TV Bludova, VV Tokar
Efektyvna ekonomika 2, 2013
32013
Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки
ВВ Токар, ВВ Токарь
Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20