Volodymyr Tokar
Volodymyr Tokar
Department of International Finance, Kyiv National Economic University n.a. Vadym Hetman
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
692016
Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб.
ЮМ Руденко, ВВ Токар
К.: КНЕУ, 2010
142010
Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства
ТВ Блудова, ВВ Токар
Ефективна економіка, 2013
92013
Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств та економічна безпека України: монографія
ВВ Токар
К.: Тов «Пан Тот 305, 2013
82013
Оподаткування майна в Україні: зарубіжний досвід та перспективи удосконалення
ВВ Токар, ЄС Хорошаєв
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
82012
Gender Equality and Socioeconomic Development of the European Union Member-States
O Vinska, V Tokar
Eastern Europe: Economics, Business and Management, 32-36, 2016
52016
Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн ЄС
О Вінська, В Токар
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 32-36, 2016
52016
Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС
О Вінська, В Токар
Глобальні та національні проблеми економіки, 18-22, 2016
52016
Інституційні інструменти мобілізаційно-інноваційної національної моделі
В Токар
Дослідження міжнародної економіки, 2011
42011
Мінімальна заробітна плата в контексті демографічної кризи в Україні
ВВ Токар
Формування ринкових відносин в Україні, 220-224, 2011
32011
Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки
ВВ Токар
Формування ринкових відносин в Україні, 12-17, 2013
22013
Объем финансирования инновационно-инвестиционной деятельности промышленных предприятий как индикатор экономической безопасности Украины
ВВ Токарь
Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 33, 2013
22013
Правове регулювання ринку цінних паперів: навчальний посібник
КВ Муравйов, ОВ Субочев, ВВ Токар
T︠S︡entr uchbovoï literatury, 2012
22012
Аналіз та перспективи розвитку авіакомпаній України
ТІ Олешко, ВВ Токар
Економіка і суспільство, 440-445, 2018
12018
LGBT-Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland
OY Vinska, VV Tokar
Видавничий дім «ІНЖЕК», 2016
12016
Post-communist financial and economic development: cluster analysis of selected countries
M Reiff, V Tokar
Економічний часопис-ХХІ, 12-17, 2016
12016
Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС
ОЙ Вінська, ВВ Токар
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 17, 2016
12016
Студентоцентризм у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: імплементація в Україні досвіду університетів США
В Токар
12016
Угрозы экономической безопасности государства при санации и ликвидации коммерческих банков в Украине
ВВ Токарь, ВВ Токар
Видавничий дім «ІНЖЕК», 2015
12015
НДДКР-діяльність ТНК Європейського Союзу та промислових підприємств України в контексті забезпечення економічної безпеки держави
ВВ Токар
Інвестиції: практика та досвід, 6-9, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20