Volodymyr Tokar
Volodymyr Tokar
Department of International Finance, Kyiv National Economic University n.a. Vadym Hetman
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
822016
Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб.
ЮМ Руденко, ВВ Токар
К.: КНЕУ, 2010
222010
Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн ЄС
О Вінська, В Токар
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 32-36, 2016
142016
Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС
О Вінська, В Токар
Глобальні та національні проблеми економіки, 18-22, 2016
132016
Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства
ТВ Блудова, ТВ Блудова, ВВ Токар, ВВ Токарь
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
132013
Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств та економічна безпека України: Монографія
ВВ Токар
К.: ТОВ «ПанТот, 2013
102013
Оподаткування майна в Україні: зарубіжний досвід та перспективи удосконалення
ВВ Токар, ЄС Хорошаєв
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
102012
Gender Equality and Socioeconomic Development of the European Union Member-States
O Vinska, V Tokar
Skhidna Yevropa: Ekonomika, Biznes ta Upravlinnya (Eastern Europe: Economics …, 2016
62016
Інституційні інструменти мобілізаційно-інноваційної національної моделі
В Токар
Дослідження міжнародної економіки, 2011
52011
Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС
ОЙ Вінська, ВВ Токар
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
The European Union TNCs’ investment strategies of innovation development
T Frolova, V Tokar
Економічний часопис-ХХІ, 13-16, 2014
42014
Правове регулювання ринку цінних паперів: навчальний посібник
КВ Муравйов, ОВ Субочев, ВВ Токар
T︠S︡entr uchbovoï literatury, 2012
42012
Аналіз та перспективи розвитку авіакомпаній України
ТІ Олешко, ВВ Токар
Економіка і суспільство, 440-445, 2018
32018
Post-communist financial and economic development: cluster analysis of selected countries
M Reiff, V Tokar
Економічний часопис-ХХІ, 12-17, 2016
32016
Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки
ВВ Токар, ВВ Токарь
Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2013
32013
Мінімальна заробітна плата в контексті демографічної кризи в Україні
ВВ Токар, ВВ Токарь
Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011
32011
Структурно-функціональна модель системи економічної безпеки підприємства
ОБ Данченко, ЮА Поскрипко, ВО Занора
Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки, 48-53, 2016
22016
Студентоцентризм у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: імплементація в Україні досвіду університетів США
ВВ Токар, ВВ Токарь
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Объем финансирования инновационно-инвестиционной деятельности промышленных предприятий как индикатор экономической безопасности Украины
ВВ Токарь
Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2013
22013
Структурно-інституційна трансформація на основі інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України
ВВ Токар
Наукові праці НДФІ, 225-227, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20