Volodymyr Tokar
Volodymyr Tokar
Department of Grant Projects, Kyiv National University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
892016
Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб.
ЮМ Руденко, ВВ Токар
К.: КНЕУ, 2010
202010
Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн ЄС
О Вінська, В Токар
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 32-36, 2016
142016
Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства
ТВ Блудова, ТВ Блудова, ВВ Токар, ВВ Токарь
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
142013
Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС
О Вінська, В Токар
Глобальні та національні проблеми економіки, 18-22, 2016
132016
Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств та економічна безпека України: Монографія
ВВ Токар
К.: ТОВ «ПанТот, 2013
112013
Gender Equality and Socioeconomic Development of the European Union Member-States
O Vinska, V Tokar
Skhidna Yevropa: Ekonomika, Biznes ta Upravlinnya (Eastern Europe: Economics …, 2016
72016
Post-communist financial and economic development: cluster analysis of selected countries
M Reiff, V Tokar
Економічний часопис-ХХІ, 12-17, 2016
72016
Оподаткування майна в Україні: зарубіжний досвід та перспективи удосконалення
ВВ Токар, ЄС Хорошаєв
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
72012
Інституційні інструменти мобілізаційно-інноваційної національної моделі
В Токар
Дослідження міжнародної економіки, 2011
52011
Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС
ОЙ Вінська, ВВ Токар
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
The European Union TNCs’ investment strategies of innovation development
T Frolova, V Tokar
Економічний часопис-ХХІ, 13-16, 2014
42014
Правове регулювання ринку цінних паперів: навчальний посібник
КВ Муравйов, ОВ Субочев, ВВ Токар
T︠S︡entr uchbovoï literatury, 2012
42012
Студентоцентризм у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: імплементація в Україні досвіду університетів США
ВВ Токар, ВВ Токарь
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки
ВВ Токар, ВВ Токарь
Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2013
32013
Мінімальна заробітна плата в контексті демографічної кризи в Україні
ВВ Токар, ВВ Токарь
Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011
32011
Объем финансирования инновационно-инвестиционной деятельности промышленных предприятий как индикатор экономической безопасности Украины
ВВ Токарь
Региональная экономика и управление: электронный научный журнал, 2013
22013
Структурно-інституційна трансформація на основі інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України
ВВ Токар, ВВ Токарь
Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2012
22012
Status quo of gender equality in eu rural business management
L Kolinets, V Tokar
Vytautas Magnus University Agriculture Academy, 2019
12019
Програмне забезпечення бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу
ВО Осмятченко, ВА Осмятченко, ВВ Токар, ВВ Токарь
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20