Наталія Волощук, Nataliia Voloshchuk
Наталія Волощук, Nataliia Voloshchuk
Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products, NUBiP of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в quality.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Zea mays: benzoxazolinone detoxification under sulfur deficiency conditions--a complex allelopathic alliance including endophytic Fusarium verticillioides
SM Knop M., Pacyna S., Voloshchuk N., Kant S., Müllenborn C., Steiner U ...
J. Chem. Ecol 33 (2), 225-237, 2007
302007
Biological control of grape phylloxera – a historical review and future prospects
HL Kirchmair M., Neuhauser S., Strasser H., Voloshchuk N., Hoffmann M.
Acta hort., 13-17, 2009
102009
Detoxification of allelochemicals – the case of benzoxazolin-2(3H)-one (BOA)
GA Schulz M., Knop M., Kant S., Sicker D., Voloshchuk N.
In Allelopathy. A Physiological Process with Ecological Implications, 157-170, 2006
10*2006
How Doratomyces stemonitis copes with Benzoxazolin-2(3H)-one (BOA), its derivatives and detoxification products
SM Voloshchuk N., Knop M., Colby T., Kombrink E., Hennig L., Hofmann D ...
Chemoecology 17 (1), 1-12, 2007
72007
Біологічна ефективність використання біодеструкторів
Л Центило, В Сендецький
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 93-99, 2014
62014
Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах
АІ Парфенюк, НМ Волощук
Агроекологічний журнал, 106–114-106–114, 2016
32016
Моніторинг біоресурсів і продукції агропромислового комплексу на показники якості та безпеки як складова концепції ВООЗ-МЕБ «Глобальне здоров’я»
Ветеринарна медицина, 219-223, 2016
3*2016
Особливості формування мікобіоти жолудів Quercus robur L. в умовах Київського Полісся
БВМ Волощук Н.М.
Мікробіол. Журн. 75 (4), 69-73, 2013
32013
Мікроміцети, ізольовані з деревини гілок твердолистяних порід
СМ Харченко, НМ Волощук
Acer platanoides, 625-632, 0
3
Mycotoxins in milk and in dairy products
V Ushkalov, V Danchuk, S Midyk, N Voloshchuk, O Danchuk
Food science and technology 14 (3), 137-149, 2020
22020
Біологічна безпека: результати моніторингу агроресурсів, продукції АПК та харчових продуктів за 2014-2016 роки
ВО Ушкалов, ВВ Данчук, ОП Самкова, ЮС Баранов, ЛМ Виговська, ...
Ветеринарна медицина, 88-92, 2017
22017
Мікобіота жолудів Quercus robur L. Київського Полісся
НМ Волощук, ВМ Білоус
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 2013
22013
The Trichoderma viride F-00612 consortium tolerates 2-amino-3 H-phenoxazin-3-one and degrades nitrated benzo [d] oxazol-2 (3 H)-one
N Voloshchuk, V Schütz, L Laschke, AP Gryganskyi, M Schulz
Chemoecology 30 (2), 79-88, 2020
12020
Особливості росту міцелію грибів шиїтаке Lentinula Edodes (Berk.) Pegler в умовах in vitro
ТВ Іванова, НМ Волощук
Карантин і захист рослин, 20-25, 2019
12019
Monitoring the agricultural products and biological resources of indicators quality and safety as an integral concept OIE-WHO ‘Global health
VO Ushkalov, VV Danchuk, YS Baranov, VG Spiridonov, OP Samkova, ...
Monitorynh bioresursiv i produktsii ahropromyslovoho kompleksu na pokaznyky …, 2016
12016
собливості формування мікобіоти мортмаси м’яколистяних молодняків на староорних землях Чернігівського полісся
АМ Білоус, НМ Волощук, МА Бузиль, ЯВ Ковбаса
Мікробіологічний журнал, 59-65, 2013
12013
Динаміка видового складу мікобіоти філоплани та ризосфери Fragaria ananassa Duch. під дією розчинів хітозану
Н Волощук, А Ліханов, О Субін
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 12 …, 2020
2020
Antifungal activity of new quinolone and acridone-derivatives
N Voloshchuk, O Vasylchenko, N Kosovska, O Bashta, O Sorokin, ...
PHYTOPATHOLOGY 109 (9), 2019
2019
ВНУТРИЛАБОРАТОРНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРАЙМЕРОВ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM LINK
ВД ІЩЕНКО, НМ ВОЛОЩУК, ОМ СТЕРЛІКОВА, ЛВ ГУМЕНЮК, ...
Наукові доповіді НУБіП України, 17-17, 2019
2019
Внутрішньолабораторна апробація праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації грибів роду Fusarium link
ВД Іщенко, НМ Волощук, ОМ Стерлікова, ЛВ Гуменюк, ВВ Скляр, ...
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20