Підписатись
Віра Гупало / Vira Hupalo / ВД Гупало
Віра Гупало / Vira Hupalo / ВД Гупало
доктор історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Підтверджена електронна адреса в inst-ukr.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Раннесредневековые гончарные клейма
ВД Гупало
Российская археология 1, 27-36, 2001
212001
Звенигород i Звенигородська земля у XI-XIII столiттях (соцiоiсторична реконструкцiя). Львiв: Iнститут украïнознавства iм
В Гупало
17*2014
Гончарные клейма Прикарпатья и Западной Волыни (опыт систематизации)
ВД Гупало
Советская археология, 236, 1985
131985
Історія монастиря оо. Бернардинів у Дубні на Волині
ВД Гупало
Магдебурзькому праву у місті Дубні-500 років. Матеріали міжнародної науково …, 2007
62007
Средневековая керамика запада Украины (конец VIII-XV вв.). Автореф. дис.… канд. ист. наук.-М., 1993.-24 с.
ВД Гупало
Москва, 1993
61993
Обереги та апотропеїчні знаки на побутових предметах зі Звенигорода
В Гупало
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 397-414, 2011
52011
Звіт про роботи Дубенської археологічної експедиції Державного історико-культурного заповідника у м. Дубні Рівненської області за 1995 р.
В Гупало, І Свєшніков
Дубно, 1995
5*1995
Апотропеїчні предмети з літописного Звенигорода
ВД Гупало
Княжа доба: історія і культура, 2011
42011
До питання про планувальну структуру та забудову східної частини окольного города Звенигорода на Білці
В Гупало
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (далі–МДАПВ …, 2010
42010
Середньовічний цвинтар при костелі св. Андрія у Дубні
ВД Гупало
Над рікою Іквою.–Дубно, 2007
42007
Разведки на Волыни
ВД Гупало, ГВ Охрименко
Археологические открытия, 275-276, 1986
41986
Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej
A Drążkowska, H Wiera
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
32015
ЗВIТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ (РОЗКОПОК) НА ПАМ'ЯТЦI АРХЕОЛОГIЇ «ЛIТОПИСНЕ ГОРОДИЩЕ ЗВЕНИГОРОД» В С. ЗВЕНИГОРОД ПУСТОМИТIВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСТI У …
В Гупало, Н Войцещук
32012
Один рiзновид застiбок до шкiряної сумки з лiтописного Звенигорода
В Гупало
3*2012
До питання про “особливі печі” у давньому Звенигороді на Білці
В Гупало
Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2009
32009
К вопросу о физико-химических методах исследования гончарной керамики
ВД Гупало, МВ Лосык
Современные экспериментально-трасологические и технико-технологические …, 1999
31999
Звіт про результати роботи Дубенської археологічної експедиції Державного історико-культурного заповідника у м. Дубно, Рівненської області за 1997 р
ВД Гупало
Дубно, 1997
31997
Дослщження курганного могильника в урочищ1 Майдан бшя села Берестяне
В Гупало
Ма1гпа1у i Sparawozdania Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego XVII …, 1996
31996
ЯЗИЧНИЦЬКІ ОБЕРЕГИ З ЛІТОПИСНОГО ЗВЕНИГОРОДА
В ГУПАЛО
Археологічні дослідження Львівського університету, 14-15, 2012
22012
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Dźwinogrodu (Ukraina): kwestia periodyzacji i chronologii
W Hupało
In silvis, campis et urbe, 233-245, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20