Старовойтова Светлана
Старовойтова Светлана
доцент кафедри біотехнології і мікробіології, Національний університет харчових технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Иммунобиотики и их влияние на иммунную систему человека в норме и при патологии
СА Старовойтова, АВ Карпов
352015
Пробиотики на основе трансгенных микроорганизмов
СА Старовойтова, ОИ Скроцкая
Biotechnologia acta 6 (1), 2013
152013
Поиск штаммов бактерий родов Lactobacillus и Bifidobacterium перспективных для создания пробиотиков
СА Старовойтова, ЛН Лазаренко, ЛВ Авдеева, ЕИ Полищук, ...
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
122009
Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus
СО Старовойтова
122008
Технологія пробіотиків
СО Старовойтова, ОІ Скроцька, ЮМ Пенчук, ТП Пирог
НУХТ, 2012
112012
Пробиотики и стресс
СА Старовойтова
82017
Використання рекомбінантних мікроорганізмів для створення сучасних пробіотичних препаратів
ОІ Скроцька, СО Старовойтова, ЮМ Пенчук, ЯВ Гавриш
72012
Імуномодулюючі властивості бактерій роду Lactobacillus
СО Старовойтова, НО Тимошок, ВЮ Горчаков, МЯ Співак
Мікробіологічний журнал, 41-47, 2009
62009
Пробіотики–промотори життя ХХІ століття
СО Старовойтова, ВЮ Горчаков
62006
Огляд міжнародних проектів у галузі мікробної екології людини та створення пробіотиків
СА Старовойтова
Biotechnologia Acta.-2013.-6 3, 121-131, 2013
52013
Молочнокислі бактерії—біосорбенти важких металів
СО Старовойтова, ЛБ Орябінська, ВЮ Горчаков
НТУУ «КПІ», 2008
52008
Сучасні аспекти технології іммобілізованих пробіотиків
СО Старовойтова
42012
Інтерфероногенна активність лактобактерій
СО Старовойтова, НО Тимошок, ВЮ Горчаков, МЯ Співак
42007
Танназная активность как критерий отбора пробиотических микроорганизмов
СА Старовойтова
32016
Пробиотические микроорганизмы с иммуномодулирующими свойствами–основа препаратов иммунобиотиков
СА Старовойтова
32015
Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів в функціональних продуктах харчування та медицині
СО Старовойтова, ОВ Карпов
Харчова промисловість, 76-80, 2015
32015
Гіпохолестеринемічна та протеолітична активність лактобактерій in vitro
СО Старовойтова, ЛБ Орябінська, ВЮ Горчаков
32007
Обзор международных проектов в области микробной экологии человека и создания пробиотиков
СА Старовойтова
Biotechnologia acta 6 (3), 2013
22013
Разработка модели экспериментальной гиперхолестеринемии у мышей
СА Старовойтова, ЛП Бабенко, ЛН Шинкаренко, ЛН Лазаренко, ...
22011
Development of the composition of the polystrain probiotic on basis of the bacteria of genus Lactobacillus
S Starovoitova, L Oryabinska
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20