Людмила Ляпина
Людмила Ляпина
ЧНУ имени Петра Могилы, факультет социологии, кафедра социологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Эволюция либеральной концепции мультикультурализма
ЛА Ляпина
Социологический альманах, 2014
72014
До проблеми сексуальної соціалізації підлітків
ЛА Ляпіна, НО Драган
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
62013
Мультикультуралізм як соціальний феномен: теоретичний і практичний виміри
ЛА Ляпіна, ЮО Алєксєєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
62012
Етнічна і національна ідентичності: характеристика теоретико-методологічних підходів
ЛА Ляпіна
Політичні науки.–2004.–Вип 20, 78-81, 2004
52004
Мультикультуралізм як визнання: соціологічна концепція Чарльза Тейлора
ЛА Ляпіна
Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні …, 2015
42015
Ідеї мультикультуралізму в концепції соціальної справедливості Джона Роулза
ЛА Ляпіна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
42014
Громадська думка як соціальний феномен: аналіз теоретико-методологічних підходів
МО Багмет, ЛА Ляпіна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
42008
Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України
М Багмет, Л Ляпіна
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2004
42004
Концепція соціальної справедливості Джона Ролза як теоретичне підґрунтя теорії мультикультуралізму
ЛА Ляпіна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2015
32015
Мультикультуралізм у контексті комунітаристського дискурсу
ЛА Ляпіна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
32013
Діяльність національно-культурних товариств у південному регіоні України на сучастному етапі
Л Ляпіна
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2005
32005
Концепція мультикультуралізму Вілла Кимліки
L Liapina
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного …, 2014
22014
Етноконсолідуюча роль культури міжетнічного спілкування у державотворчому процесі
ЛА Ляпіна, ОС Ляпіна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
22010
Роль політичних і громадських інститутів у формуванні культури міжетнічного спілкування в Україні на сучасному етапі
ЛА ЛЯПІНА
НАН України, 2003
22003
До проблеми діалогу культур як форми міжкультурної взаємодії в Україні.[Электронный ресурс.]
Л Ляпіна
Режим доступа: http://lib. chdu. edu. ua/pdf/pidruchnuku/21/23. pdf, 0
2
Эволюция теории мультикультурализма в истории современной социологии
Л Ляпина
Социология: теория, методы, маркетинг, 97-105, 2016
12016
Еволюція теорії мультикультуралізму в історії сучасної соціології
Л Ляпіна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 97-105, 2016
12016
Ідейні витоки мультикультуралізму в критичній теорії Герберта Маркузе
ЛА Ляпіна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
12014
Громадська думка як соціальний феномен та її роль у демократизації суспільних відносин
ЛА Ляпіна, ОС Ляпіна
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
12011
Роль громадської думки у демократизації суспільних відносин
М Багмет, Л Ляпіна
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20