Підписатись
Оксана Нечай
Оксана Нечай
Інститут водних проблем і меліорації НААН (ІВПіМ НААН)
Підтверджена електронна адреса в iwpim.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Причини обміління Шацьких озер і шляхи регулювання їх водного балансу
РВС М.І. Ромащенко, М.В. Яцюк, О.О. Сидоренко, О.М. Нечай, Г.В. Воропай, І ...
Вісник аграрної науки 8 (809), 5-13, 2020
32020
Экономическая эффективность возделывания яболневых насаждений при капельном орошении в условиях Закарпатья
ОН Матвиец
Аграрная наука, 126-129, 2013
22013
Економічна ефективність вирощування інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів краплинного зрошення в умовах низинної зони Закарпаття
ВС Сніговий, ОМ Матвієць
Меліорація і водне господарство, 44-51, 2013
22013
Режим зрошення інтенсивних насаджень яблуні (MALUS DOMESTICA BORKH.) в умовах низинної зони Закарпаття
ОМ Матвієць
Садівництво: Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 175-182, 2012
12012
Математичне моделювання динаміки водно-болотних екосистем при зміні клімату
ОСД М.В. Яцюк, В.П. Ковальчук, Г.А. Балихіна, О.М. Нечай
Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Прискорення …, 2023
2023
Закономірності впливу змін клімату на водні ресурси Полісся України
ОВТ М.В. Яцюк, О.О. Сидоренко, О.М. Нечай, О.В. Цвєтова
Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Прискорення …, 2023
2023
Water accumulation capacity of forest zone (Polissia) of Ukraine under global warming conditions
ON Myhailo Jatsiuk, Olena Sydorenko
5rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE “INNOVATIVE …, 2022
2022
Науково-практичні рекомендації з ренатуралізації осушуваних торфовищ Полісся України в умовах глобальних змін клімату
ОМН Михайло Васильович Яцюк, Олена Олександрівна Сидоренко, Олена Вікторівна ...
Аграрна наука-виробництву, 6, 2022
2022
Природні води Шацького поозер’я в контексті змін клімату
ОМН М.В. Яцюк, О.О. Сидоренко, О.В. Цвєтова, О.В. Тураєва
Екологічні науки 6 (45), 48-53, 2022
2022
Сучасний стан природних вод в зоні можливого впливу кар’єру «Хотиславський»
ОМН Михайло Васильович Яцюк, Олена Олександрівна Сидоренко, Олена Вікторівна ...
Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Підземні води …, 2022
2022
Вплив кліматичних змін на водність Українського Полісся
ОВТ Михайло Васильович Яцюк, Олена Олександрівна Сидоренко, Оксана ...
Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Підземні води …, 2022
2022
Закономірності водообміну сої та гречки за даними інструментального вимірювання складових водоспоживання в умовах польових вегетаційних дослідів
ОВТ С.С. Коломієць, О.М. Нечай, О.В. Гнелиця
Всеукраїнськ науково-практична конференція, присвячена пам'яті доктора с.-г …, 2021
2021
Трансформація меліорованих агроландшафтів під впливом зростаючого антропогенного навантаження в умовах глобальних змін клімату
ОВТ Михайло Васильович Яцюк, Олена Олександрівна Сидоренко, Олена Вікторівна ...
Вісник національного університету водного господарства та …, 2020
2020
Позитивний вплив біопрепарату Азотофіт на водоспоживання гречки
С Коломієць, О Нечай, О Гнелиця
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференціч: «Актуальні питання …, 2019
2019
Метод вивчення водоспоживання сільськогосподарських культур у польових вегетаційних дослідах
С Коломієць, О Нечай, О Тураєва, О Гнелиця
Меліорація і водне господарство, 96-104, 2019
2019
Інструментальне вивчення динаміки складових водоспоживання гречки: закономірності, нові знання
ОВГ С.С. Коломієць, О.М. Нечай
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Вода для всіх …, 2019
2019
Концепція формування інформаційних технологій у рослинництві
ОМН С.С. Коломієць
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Іновації у …, 2018
2018
Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах
ОМН О.О. Сидоренко, К.В. Поліщук
Меліорація і водне господарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник, С …, 2016
2016
Влажность корневого слоя почвы интенсивных яблоневых насаждений при капельном орошении
ОН Матвиец
Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и …, 2015
2015
Особенности технологии выращивания интенсивных яблоневых насаждений при капельном орошении
ЛИВ О.Н. Матвиец
Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20