Крячко Валентина Григорівна
Крячко Валентина Григорівна
Центральноукраїнський національний технічний університет, Central Ukrainian National Technical
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агролізинг як специфічний вид інвестування
ВО Іванченко, ВГ Крячко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
62012
Система бухгалтерського обліку як складова системи управління
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ВГ Крячко
КНТУ, 2010
32010
Становлення ринку виробничого капіталу в сільському господарстві
ВГ Крячко
Облік і фінанси АПК, 116-119, 2009
32009
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
22017
Зародження та становлення принципів етичної поведінки бухгалтера
ОЕ Настасієнко, ВГ Крячко
КНТУ, 2014
12014
Основний капітал у процесі капіталотворення в сільському господарстві (регіональний аспект)
ВГ Крячко, ОМ Гай
КНТУ, 2009
12009
Сучасні умови формування і використання капіталу в сільському господарстві регіону
ВГ Крячко
КНТУ, 2004
12004
Погляди на економічну сутність капіталу
ВГ Крячко
СНАУ, 2003
12003
Стан емоційного вигорання викладачів вищих навчальних закладів та шляхи його попередження
ВГ Крячко
ФОП Татур Наталія Миколаївна, 2019
2019
Охорона праці у вищих навчальних закладах щодо емоційного вигорання науково-педагогічних працівників
ВГ Крячко
ФОП Бурова Оксана Анатоліївна, 2019
2019
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
ВМ Савченко, ВГ Крячко
ЦНТУ, 2019
2019
Концептуальний розвиток бухгалтерського обліку в системі управління підприємством
ВГ Крячко
ХДУХТ, 2018
2018
Проблеми фінансування бюджетних установ та шляхи іх вирішення
ВГ Крячко, АІ Сирівець
ХКТЕІ, 2018
2018
Забезпечення ресурсами як об'єкт бухгалтерського обліку: особливості у сільському господарстві
ВГ Крячко, ОВ Степанова
ХКТЕІ, 2018
2018
Облік в бюджетних установах. Контрольні роботи
ОМ Гай, ВГ Крячко
ЦНТУ, 2018
2018
Історія бухгалтерського обліку
ВГ Крячко, ОМ Гай
2018
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА СТУПІНЬ СВОБОДИ
ВГ Крячко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 57, 2018
2018
Виробнича комп’ютерна практика. Облік і оподаткування
ВГ Крячко, ВГ Костенко
ЦНТУ, 2017
2017
РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ВР Костенко, ВГ Крячко
ББК 94я43 С-69, 330, 2017
2017
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
ВГ Крячко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 97, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20