Людмила Миколаївна Ткачук
Людмила Миколаївна Ткачук
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах: монографія
ОВ Мороз, ЛМ Ткачук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
402005
Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти
ЛМ Ткачук, ТК Калугаряну
Ефективна економіка, 2013
92013
Економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових підприємствах
ЛМ Ткачук
ступеня канд. економ. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 2005
72005
Органiзацiйно-економiчнi фактори управлiння якiстю на пiдприємствах: монографiя
ОВ Мороз, ЛМ Ткачук
72005
Економіко-математичне моделювання якості функціонування підприємства
ЛМ Ткачук
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 5, 2006
62006
Управління регіональним розвитком: електронний навчальний посібник
МІ Небава, ЛМ Ткачук
URL: https://web. posibnyky. vntu. edu. ua/fmib/25nebava …, 0
6
Організаційно-правові аспекти державного управління регіональним розвитком
ЛМ Ткачук, ТК Калугаряну
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012
52012
Сучасні тенденції управління якістю на підприємствах України
ЛМ Ткачук
Вісник Київського нац. ун-ту ім. ТГ Шевченка/Серія: Економіка.–2003.–Вип 65 …, 2003
52003
Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору
АО Азарова, ЛМ Ткачук, ЛО Нікіфорова, АА Шиян, ОМ Хошаба
Вісник ЖДТУ.№ 2: 149–155., 2019
42019
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни” Психологія” для студентів спеціальності 073–” Менеджмент
МД Прищак, ЛА Мацко
ВНТУ, 2018
22018
Самофінансування підприємства: механізм реалізації в умовах відкритої та прихованої форм
ВГ Фурик, ЛМ Ткачук
Економіка і суспільство, 2018
22018
Оцінка ефективності роботи консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності банків
ЛМ Ткачук, АП Ткачук
News of Science and Education 2 (9), 028-030, 2017
22017
Ребрендинг як напрям маркетингової стратегії підприємства
ЛМ Ткачук, ОМ Кавуненко
Ефективна економіка, 2013
22013
Управління стратифікацією суспільства засобами електронної демократії
ЛО Нікіфорова, АО Азарова, ЛМ Ткачук, АА Шиян, ОМ Хошаба
Публічне управління і адміністрування в Україні. Вип. 11: 122–126., 2019
12019
Шляхи створення інституційних засад муніципального управління засобами публічного врядування на основі соціальної рефлексії
АО Азарова, ЛМ Ткачук, ОМ Хошаба
Державне будівництво.№ 1., 2019
12019
Сучасні підходи до електронного урядування
ЛМ Ткачук, ОА Стахова, ВО Вергеліс, ОМ Хошаба
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції …, 2019
12019
Шляхи удосконалення публічного управління регіональним розвитком на основі сучасних IT-технологій
АО Азарова, ЛМ Ткачук, ЛО Нікіфорова, АА Шиян, ОМ Хошаба, ...
Інвестиції: практика та досвід.№ 10: 88–98., 2019
12019
Інформаційна безпека України
ЛМ Ткачук, КВ Волчаста
Матеріали VIII науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми управління …, 2017
12017
Особливості оцінки якості харчової продукції з урахуванням потреб споживачів
ОВ Мороз, ЛМ Ткачук
ВНТУ, 2004
12004
Програмні засоби управління стратегічним потенціалом підприємства
АО Азарова, ЛМ Ткачук
Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20