Юрій Галатюк
Юрій Галатюк
професор кафедри методики викладання фізики та хімії, Рівненського
Підтверджена електронна адреса в rdgu.uar.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи
ЮМ Галатюк
Український державний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 1997
251997
Дослідницька робота учнів з фізики
ЮМ Галатюк, ВІ Тищук
Х.: Вид. група «Основа»:«Тріада, 2007
242007
Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів
АІ Кухначева
НТУ" ХПІ", 2012
22*2012
Творча функція навчання
Ю Галатюк
Шлях освіти, 34-37, 2000
152000
Методологія фізичної науки в контексті проектування творчої навчально-пізнавальної діяльності
ЮМ Галатюк
Наукові записки. Випуск 82, 17-21, 2009
122009
Системно-структурний аналіз навчально-пізнавальної діяльності (методологічний аспект)
ЮМ Галатюк
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск …, 2010
92010
Впровадження системи дослідницьких задач в курсі фізики середньої школи
ЮМ Галатюк, АВ Рибалко
Сучасні технології в науці та освіті: Збірник наукових праць: В, 4-55, 2003
92003
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів
ВІ Чепурний
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://mp2. umo. edu. ua/wpcontent …, 0
9
Виділення критеріїв предметної компетентності майбутнього вчителя фізики
ОМ Ніколаєв
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
82013
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
82005
Застосування нових інформаційних технологій в організації навчальної діяльності (кібернетичний аспект)
ЮМ Галатюк, АА Данилюк
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: наук …, 2001
72001
Інтеграція знань з фізики і математики як засіб формування творчого мислення старшокласників
СВ Повар
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
62007
Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики
ІС Войтович
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
62006
Технологія моделювання творчої навчальної діяльності як засіб фахової підготовки вчителя фізики
ЮМ Галатюк
Наукові записки.-Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім …, 2001
62001
Моделювання творчої учбової діяльності на основі структурного аналізу
ЮМ Галатюк
Наукові записки Острозької Академії. Психологія і педагогіка.—Острог, 86-93, 2000
62000
Організація лабораторних робіт з фізики в умовах диференційованого навчання
Ю Галатюк, В Тищук
Фізика та астрономія в школі, 38-41, 1998
61998
Методологія навчально-пізнавальної діяльності в контексті розв’язування фізичних задач/Юрій Галатюк, Тарас Галатюк
ТЮ Галатюк
Фізика та астрономія в рідній школі, 2-5, 2014
52014
Проблема формування навчально-пізнавальної компетентності школярів у контексті реформування та вдосконалення природничої освіти
МЮ Галатюк, Ю ГАЛАТЮК
Наукові записки. Випуск 90, 56-59, 2010
52010
ТВОРЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ—МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ЮМ Галатюк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
52005
Принцип системної єдності у викладанні фундаментальних і спеціальних дисциплін як засіб підготовки творчого учителя фізики
ЮМ Галатюк, ВІ Тищук
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20