Юрій Галатюк
Юрій Галатюк
професор кафедри методики викладання фізики та хімії, Рівненського
Підтверджена електронна адреса в rdgu.uar.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідницька робота учнів з фізики
ЮМ Галатюк, ВІ Тищук
Х.: Вид. група «Основа»:«Тріада, 2007
432007
Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи
ЮМ Галатюк
Український державний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 1997
261997
Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів
АІ Кухначева
НТУ" ХПІ", 2012
25*2012
Методологія фізичної науки в контексті проектування творчої навчально-пізнавальної діяльності
ЮМ Галатюк
Наукові записки. Випуск 82, 17-21, 2009
182009
Творча функція навчання
Ю Галатюк
Шлях освіти, 33-38, 2000
182000
Впровадження системи дослідницьких задач в курсі фізики середньої школи
ЮМ Галатюк, АВ Рибалко
Сучасні технології в науці та освіті: Збірник наукових праць: В, 4-55, 2003
132003
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів
ВІ Чепурний
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://mp2. umo. edu. ua/wpcontent …, 0
13
Виділення критеріїв предметної компетентності майбутнього вчителя фізики
ОМ Ніколаєв
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
112013
Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики в основній школі: навчально-методичний посібник/О. Войнович, Ю. Галатюк
ЮМ Галатюк
Рівне: РВВ РДГУ, 2010
102010
Системно-структурний аналіз навчально-пізнавальної діяльності (методологічний аспект)
ЮМ Галатюк
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск …, 2010
102010
Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики
ІС Войтович
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
82006
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
82005
Технологія моделювання творчої навчальної діяльності як засіб фахової підготовки вчителя фізики
ЮМ Галатюк
Наукові записки.-Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім …, 2001
82001
Система методологічних знань як засіб і продукт творчої діяльності
ЮМ Галатюк
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного …, 2001
72001
Застосування нових інформаційних технологій в організації навчальної діяльності (кібернетичний аспект)
ЮМ Галатюк, АА Данилюк
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: наук …, 2001
72001
Моделювання творчої учбової діяльності на основі структурного аналізу
ЮМ Галатюк
Наукові записки Острозької Академії. Психологія і педагогіка.—Острог, 86-93, 2000
72000
Методологія навчально-пізнавальної діяльності в контексті розв’язування фізичних задач/ЮМ Галатюк, ТЮ Галатюк
ТЮ Галатюк
Фізика та астрономія в рідній школі, 2-5, 2014
62014
Методологія управління творчою пізнавальною діяльністю учнів у навчанні фізики
ЮМ Галатюк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
62014
Проблема формування навчально-пізнавальної компетентності школярів у контексті реформування та вдосконалення природничої освіти
МЮ Галатюк, Ю ГАЛАТЮК
Наукові записки. Випуск 90, 56-59, 2010
62010
Діалектика емпіричного і теоретичного у розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності з фізики
МЮ Галатюк, ЮМ Галатюк
Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. Випуск 57, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20