Юрій Галатюк
Юрій Галатюк
професор кафедри методики викладання фізики та хімії, Рівненського
Підтверджена електронна адреса в rdgu.uar.net
НазваПосиланняРік
Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи
ЮМ Галатюк
Український державний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 1997
231997
Дослідницька робота учнів з фізики
ЮМ Галатюк, ВІ Тищук
Х.: Вид. група «Основа»:«Тріада, 2007
202007
Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології
ЮО Туранов
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
17*2011
Творча функція навчання
Ю Галатюк
Шлях освіти, 33-38, 2000
142000
Методологія фізичної науки в контексті проектування творчої навчально-пізнавальної діяльності
ЮМ Галатюк
Наукові записки. Випуск 82, 17-21, 2009
112009
Впровадження системи дослідницьких задач в курсі фізики середньої школи
ЮМ Галатюк, АВ Рибалко
Сучасні технології в науці та освіті: Збірник наукових праць: В, 4-55, 2003
92003
Системно-структурний аналіз навчально-пізнавальної діяльності (методологічний аспект)
ЮМ Галатюк
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск …, 2010
72010
Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики
ОП Войнович, ІС Войнович, ЮМ Галатюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 154-156, 2005
72005
Застосування нових інформаційних технологій в організації навчальної діяльності (кібернетичний аспект)/ЮМ Гала тюк, АА Данилюк
ЮМ Галатюк
Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: наук …, 2001
72001
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів [Електронний ресурс]
ВІ Чепурний
Режим доступу: http://mp2. umo. edu. ua/wp-content/uploads, 0
7
Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики
ІС Войтович
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
62006
Виділення критеріїв предметної компетентності майбутнього вчителя фізики
ОМ Ніколаєв
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
52013
Інтеграція знань з фізики і математики як засіб формування творчого мислення старшокласників
СВ Повар
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
52007
ТВОРЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ—МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ЮМ Галатюк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
52005
Принцип системної єдності у викладанні фундаментальних і спеціальних дисциплін як засіб підготовки творчого учителя фізики
ЮМ Галатюк, ВІ Тищук
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2004
52004
Детермінізм в організації навчальної творчості: діалектико-синергетичний підхід
ЮМ Галатюк
Нова педагогічна думка, 21-25, 2004
52004
Керування процесом розв’язування творчої задачі
Ю Галатюк
Фізика та астрономія в школі, 11-14, 2003
52003
Інноваційні стратегії інтегрованого вивчення фізики та інших природничих дисциплін у сучасній школі
ЮМ Галатюк
Імідж сучасного педагога, 21, 2002
52002
Технологія моделювання творчої навчальної діяльності як засіб фахової підготовки вчителя фізики
ЮМ Галатюк
Наукові записки.-Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім …, 2001
52001
Моделювання творчої учбової діяльності на основі структурного аналізу
ЮМ Галатюк
Наукові записки Острозької Академії. Психологія і педагогіка.—Острог, 86-93, 2000
52000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20