Вірченко Володимир Віталійович / Volodymyr Virchenko
Вірченко Володимир Віталійович / Volodymyr Virchenko
Verified email at univ.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів
ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
162014
Синергетичний підхід в економічних дослідженнях
В Вірченко, А Кузьменко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
152009
Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки
ВВ Вірченко
Економічна теорія та історія економічної думки–К, 2007
102007
Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічній системі
В Вірченко
Банківська справа, 77-85, 2007
92007
Стан та основні напрямки удосконалення роботи міського електричного транспорту в сучасних умовах
ВВ Вірченко
82009
Еволюція підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка., 2013
72013
Synergetic approach in economic researches
V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2009
72009
Безпека руху на міському електротранспорті. Довідник законодавчих та нормативних документів. Книга 1. Управління безпекою руху
ВВ Вірченко, ВХ Далека, ЕІ Карпушин, ВА Менжерес
Х.: ХДАМГ, 2002
72002
Зміст та особливості управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві
ВВ Вірченко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 225-236, 2012
52012
Дослідження сутності фінансових інститутів у контексті нової інституціональної економічної теорії
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2005
52005
Трансформація фінансової систем в умовах глобалізації
ВВ Вірченко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 49-55, 2010
42010
Фінансові інститути та їх роль у суспільноекономічному відтворенні в умовах переходу до ринкової економіки
ВВ Вірченко
Формування ринкових відносин в Україні, 3-7, 2006
42006
Evolution of approaches to intellectual property’s classification
VV Virchenko
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics,[e …, 2013
32013
Проблеми реалізації реформування міського електричного транспорту України
ВВ Вірченко
Коммунальное хозяйство городов, 161-166, 2003
32003
Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка., 0
3
Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі
ЮВ Бухун
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2015
22015
Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
V Bazylevych, V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
22015
Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
V Bazylevych, V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
22015
Суб'єктний склад відносин інтелектуальної власності
ВВ Вірченко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 139-152, 2014
22014
Modern trends of development of international derivatives market
V Shelydko, V Virchenko
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20