Вірченко Володимир Віталійович / Volodymyr Virchenko
Вірченко Володимир Віталійович / Volodymyr Virchenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синергетичний підхід в економічних дослідженнях
В Вірченко, А Кузьменко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
242009
Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів
ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
152014
The effects of rent-seeking behavior on the efficiency of fiscal policy in Ukraine
N Grazhevska, A Virchenko, A Grazhevska
Procedia Economics and Finance 27, 274-287, 2015
132015
Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки
ВВ Вірченко
Економічна теорія та історія економічної думки–К, 2007
102007
ACCUMULATION OF SOCIAL CAPITAL AS A POSITIVE EXTERNALITY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES.
V Bazylevych, N Grazhevska, A Mostepaniuk, V Virchenko
Scientific Bulletin of National Mining University, 2019
92019
Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічній системі
В Вірченко
Банківська справа, 77-85, 2007
92007
Зміст та особливості управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві
ВВ Вірченко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 225-236, 2012
82012
Трансформація фінансової систем в умовах глобалізації/Вірченко ВВ Вірченко ВО
ВВ Вірченко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 49-55, 2010
82010
Synergetic approach in economic researches
V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2009
82009
Безпека руху на міському електротранспорті. Довідник законодавчих та нормативних документів. Книга 1. Управління безпекою руху
ВВ Вірченко, ВХ Далека, ЕІ Карпушин, ВА Менжерес
Х.: ХДАМГ, 2002
82002
Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
V Bazylevych, V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
72015
Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
V Bazylevych, V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
72015
Еволюція підходів до класифікації об'єктів інтелектуальної власності
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
72013
Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
72013
Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку
В Осецький, А Прилуцький
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
72013
Дослідження сутності фінансових інститутів у контексті нової інституціональної економічної теорії
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2005
72005
Стан та основні напрямки удосконалення роботи міського електричного транспорту в сучасних умовах
ВВ Вірченко
7
Fondovyi rynok [Stock market]
VD Bazylevych, VM Sheludko, VV Virchenko
KNU, Kyiv, Ukraine, 2015
52015
Peculiarities of diffusion of innovations in the regions of Ukraine
SV Kalnyi, VV Virchenko
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (26), 178-186, 2018
42018
Фондовий ринок: підручник: у 2 кн
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Кн, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20