Подписаться
Вірченко Володимир Віталійович / Volodymyr Virchenko
Вірченко Володимир Віталійович / Volodymyr Virchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синергетичний підхід в економічних дослідженнях
В Вірченко, А Кузьменко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
302009
Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку: монографія
ВВ Вірченко
Київ: Видавництво Ліра-К, 2018
282018
Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів
ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
232014
Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies.
V Bazylevych, N Grazhevska, A Mostepaniuk, V Virchenko
Scientific Bulletin of National Mining University, 2019
182019
The effects of rent-seeking behavior on the efficiency of fiscal policy in Ukraine
N Grazhevska, A Virchenko, A Grazhevska
Procedia Economics and Finance 27, 274-287, 2015
152015
Commercialization of intellectual property: innovative impact on global competitiveness of national economies
V Virchenko, Y Petrunia, V Osetskyi, MI Makarenko, V Sheludko
Sumy State University, 2021
132021
The battle for mental well-being in Ukraine: mental health crisis and economic aspects of mental health services in wartime
V Seleznova, I Pinchuk, I Feldman, V Virchenko, B Wang, N Skokauskas
International Journal of Mental Health Systems 17 (1), 28, 2023
122023
Зміст та особливості управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві
ВВ Вірченко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 225-236, 2012
122012
Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
112013
Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки
ВВ Вірченко
Економічна теорія та історія економічної думки–К, 2007
112007
Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
V Bazylevych, V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
102015
Еволюція підходів до класифікації об'єктів інтелектуальної власності
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
102013
Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства
В Вірченко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
102011
Трансформація фінансової систем в умовах глобалізації/Вірченко ВВ Вірченко ВО
ВВ Вірченко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 49-55, 2010
92010
Еволюція економічних поглядів на роль фінансових інститутів і їх місце в економічній системі
В Вірченко
Банківська справа, 77-85, 2007
92007
Безпека руху на міскому електротранспорті. Довідник законодавчих нормативних документів. Книга 2. Безпека пасажирських перевезень. Харків: ХДАМГ, 2002.-228с
ВВ Вірченко, ВХ Далека, ЕІ Карпушин, ВА Менжерес
З грифом МОН України, 2002
92002
Фондовий ринок: підручник: у 2 кн
ВД Базилевич, ВМ Шелудько, ВВ Вірченко
Кн, 2015
82015
Synergetic approach in economic researches
V Virchenko
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2009
82009
Стан та основні напрямки удосконалення роботи міського електричного транспорту в сучасних умовах
ВВ Вірченко
8
Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі
ЮВ Бухун
НТУУ" КПІ", 2015
72015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20