Ольга Толстова
Ольга Толстова
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблема гуманізації та гуманітаризації освіти в історичному аспекті
ОВ Баздирєва
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 118-121, 2011
32011
Технологія підготовки майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів основної школи
ОВ Толстова
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2017
22017
Становление и развитие проблемы гуманитаризации образования: историко-педагогический аспект
ОВ Толстова
Вектор науки ТГУ, 253-257, 2013
22013
Проблема використання холістичного підходу в гуманітаризації шкільної освіти
O Tolstova
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
12016
Можливості використання хмарного сервісу Prezi у гуманітаризації освіти майбутніх учителів
ОВ Толстова
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 264-265, 2016
12016
Сучасний стан підготовки вчителів до гуманітаризації шкільної математики в освітньо–виховному середовищі
ОВ Толстова
Нові технології навчання.–Київ, 220-227, 2016
12016
Дослідження стану підготовленості сучасного вчителя до гуманітаризації математичної освіти
ОВ Толстова
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2013
12013
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ
ОА Толстова
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПЕДАГОГІЦІ І ПСИХОЛОГІЇ, 65-68, 2012
12012
До проблеми формування культури особистості в контексті гуманітаризації освіти
ВМ Єремеєва, ОВ Толстова
Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку …, 2012
12012
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
ОВ Толстова
Дидактика. Теорія і практика, 132-134, 2012
12012
Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів
СО Карплюк, ДС Вербівський, ВМ Єремеєва, ММ Бенедисюк, ...
ЖДУ ім. І. Франка, 2019
2019
ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ГУМАНІТАРНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
ОВ Толстова
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2018
2018
Науковий пошук молодих дослідників. Випуск XІ
ВМ Єремеєва, ОВ Толстова, СО Карплюк, ДС Вербівський
Житомир: Вид-во ОО Євенок, 2018
2018
Особистісний компонент готовності майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів
ОВ Толстова
Інноваційна педагогіка, 74-82, 2018
2018
Готовність майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів засобами ІКТ
ОВ Толстова
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2018
2018
Використання ІКТ при викладанні математичних дисциплін в гуманітарно орієнтованому освітньому середовищі ВНЗ
ОВ Толстова
Рекомендовано Вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2017
2017
Нові технології навчання: наук.-метод. зб./Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
ОА Дубасенюк, РЮ Васильєва, ОВ Толстова
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.–Київ 1 (89), 2016
2016
Проблема использования холистического похода в гуманитаризации школьного образования
ОВ Толстова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
On the analysis of the concept of" the humanitarization of education" based on the method of content analysis
O Tolstova
British Journal of Science, Education and Culture, 342, 2014
2014
Розвиток ідей гуманітаризації математичної освіти у зарубіжній педагогіці
ОВ Баздирєва
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20